Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1/Kiedy następuje obowiązek zapłaty podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną ?
2/Czy posiadając kilka działek, jeśli sprzedam 2 działki w ciągu roku będę zobowiązany zapłacić podatek VAT? 3/Czy ma przy tym rodzaj i przeznaczenie działki, tzn. czy jest rolna czy budowlana? 4/Czy posiadając kilka nieruchomości np.3 działki i dwa mieszkania, jak często mogę sprzedać posiadane nieruchomości , by nie płacić podatku VAT?5/Czy sprzedaż w ciągu roku 1 działki i mieszkania powoduje obowiązek zapłaty podatku VAT?

sygnatura: 1401/OC-II/4407/14-13/07/AW

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

data: 2007-11-15

słowa kluczowe:nabycie nieruchomości

DECZYJA

Na podstawie art. 14b par. 5 pkt 2 ustawy z dnia29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednoloty z 20005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. O podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) po wszczęciu z urzędu postępowania podatkowego w sprawie zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie interpretacji przepisów ustawy o podatku VAT, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie:

- zmienia postanowienie organu I instancji i uznaje stanowisko Podatnika za nieprawidłowe, bowiem zbycie nieruchomości nabytej z zamiarem dalszej odsprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 29.06.2007r. Podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy sprzedaż nieruchomości: mieszkań i działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Strona przedstawiła następujące warianty sprzedaży:- w jednym roku sprzedane zostaną: dwa mieszkania (powstałe z podziału jednego dużego mieszkania), a w roku następnym dwie działki (Strona jest właścicielem jednej działki, a drugą planuje kupić),- w jednym roku zostaną sprzedane: dwa mieszkania (powstałe z podziału jednego dużego mieszkania) i dwie działki (Strona jest właścicielem jednej działki, a drugą planuje kupić),- w ciągu jednego roku zostaną sprzedane: jedno mieszkanie i jedna działka.Mieszkanie zostało zakupione w 2006r., natomiast działka w 2007r.
Zdaniem Strony przy sprzedaży mieszkań i działek nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług. Stwierdza, iż wymienione nieruchomości nie są towarami handlowymi w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a czynności sprzedaży nieruchomości nie byłyby powtarzane w sposób częstotliwy, ponieważ między sprzedaż mieszkań a sprzedażą działek upłynie co najmniej rok czasu.Strona nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z obrotem nieruchomościami.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY