Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Przyjmując za Wnioskodawczynią, że ,,Umowa przelewu wierzytelności z tytułu zachowku" nie przybrała postaci umowy darowizny, powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jako czynność nie wymieniona w art. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W związku z tym ,,Umowa przelewu wierzytelności z tytułu zachowku" opisana we wniosku nie podlega zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego. Biorąc powyższe pod uwagę bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku w pozostałym zakresie.

sygnatura: IPPB2/4515-139/15-4/AF

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2016-02-11

słowa kluczowe:podatek od spadków i darowizn, przelew wierzytelności, wierzytelność, zachowek

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY