Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizn (u.p.s.d.) przekazywanych rodzicom?

sygnatura: IPPB2/436-490/14-2/AF

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

data: 2014-10-06

słowa kluczowe:darowizna, fundacje, płatnik, podatek od spadków i darowizn

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY