Money.plFirmaAkty prawne

Monitor Polski - rok 2017, nr 0, poz. 14 z dnia 2017-01-09

Wydany przez:Prezes Rady Ministrów
Data ogłoszenia:2017-01-09
Tytuł aktu:Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2017-01-05
Data wejscia w życie:2017-01-09
Data obowiązywania:2017-01-09

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2017 roku - pozostałe dokumenty: