Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

KPiR kasowo vs memoriałowo - poniesienie

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo.podatki
2006-06-12 19:12 KPiR kasowo vs memoriałowo - poniesienie Tomek
Witam,

[tam na dole mam parę pytań, gdyby kogoś długość przeraziła to proszę
jeszcze zerknąć;>, a w skrócie: KPiR, memoriał, VAT]

właśnie przerzuciłem się z ksiąg handlowych na KPiR. Myślałby kto, że
łatwiejsze, heh;) Wewnętrznie dalej prowadzę pełną księgowość,
przynajmniej widzę rozpływ kasy bez dodatkowych analiz, a przed 20
przepisuję sobie grzecznie (sprzedaż ewidencjonowana, VAT, więc
uzupełniam chronologicznie).

Jako że księgi handlowe prowadzi się memoriałowo, VAT mam nadal
memoriałowo, to dla jasności i KPiR chciałem tak prowadzić, ale właśnie
się zorientowałem, że zawieruszyła mi się jedna faktura, którą co prawda
mogę podciągnąć pod 'chyba że zarachowanie nie było możliwe' (a bo co,
przykleiła się w skrzynce, a o całe 11 złociszy nikt się nie upomni),
ale skłoniła mnie do głębszego poszukiwania sensu życ^H^H lepszego
rozwiązania.

Założenia: nie kupuję materiałów podstawowych, towarów handlowych, nie
obracam gotówką ani niczym wyjątkowym; płacę wyłącznie za usługi obce
oraz materiały i narzędzia do budowy środów trwałych, za pomocą których
sam świadczę usługi (brak innych przychodów). No, pracownicy, skarbówka
i zakład utylizacji skarbonek też coś się na mnie obłowią, ale to idzie
zawsze kasowo, więc jest bez znaczenia w tym temacie.
Co chciałbym osiągnąć: nie bawić się w rozliczanie jednej faktury za
telefon w dwóch miesiącach;)
Czego robił nie będę: śledził, czy, kto i kiedy za jakąś fakturę ZAPŁACIŁ.

Przegooglanie archiwów: Maddy, Gotfryd, cef, jureq, Jacek Cywiński i
parę innych osób (czujcie się wszyscy wywołani do tablicy) twierdzi, że
metoda kasowa wymaga ujmowania w koszty (definicja "poniesienia kosztu")
dopiero w momencie zapłaty.
(Ja bym jednak odróżnił poniesienie KOSZTÓW od poniesienia WYDATKÓW.)

Tymczasem Docent cytował odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie
Finansów (Mucha) z upoważnienia ministra na interpelację nr 4735 (do
znalezienia na http://ks.sejm.gov.pl:8009/forms/iz.htm) oraz kawałek z
Przeglądu Podatku Dochodowego, które mówią coś zupełnie innego. Ponadto:
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Potracanie-kosztow-Co-oznacza-koszt-poniesi ony-1406184.html
podpisane 'Gazeta Prawna', z niej też mam pewien wydruk przed sobą, cyt.:

"(...) koszty wpisujemy z chwilą ich poniesienia, czyli z datą
otrzymania dokumentu (...).", dalej POGRUBIONE: "Poniesienie kosztu nie
oznacza, że chodzi o faktyczną zapłatę. Tam, gdzie musi być faktyczna
zapłąta przepisy WYRAŹNIE WSKAZUJĄ na konieczność jej dokonania. To, że
koszt poniesiony to niekoniecznie koszt zapłacony, wynika wprost z
przepisów ustawy o PDOF." (kapitalizacja moja) "Otóż, na podst art. 22
ust. 1 koszty poniesione w walutach obcych, przelicza się na złote
według kursów średnich ogłaszanych przez NBP z DNIA PONIESIENIA KOSZTU.
Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a MIĘDZY DNIEM ICH
ZARACHOWANIA I DNIEM ZAPŁATY występują różne kursy walut, koszty te
odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania
różnych kursów walut. W przepisie tym, ustawodawca wyraźnie odróżnia
dzień poniesienia kosztu od dnia zapłaty" (kapitalizacja w miejscu
pogrubienia).

Tutaj też się z tym zgadzają:
http://www.olenka.pl/forum.php?action=show&group=1&id=9453
(w miejscu "Owszem, zgadzam się z arco", żeby nie czytać całości)

ALE jest też coś przeciwnego:

< zapłaty" zgłupiałam dokumentnie.Przytoczone tam są dwa wyroki NSA z 22.10.2004 FSK624/2004 i z 14.04.2004 FSK 113/04 z
których wynika, że koszt poniesiony to koszt faktycznie zrealizowany-wydatek w znaczeniu kasowym.Konkretnie moment
zapłaty.Więc wypowiedż pani Muchy wprowadza w błąd podatników?>>

No to szukamy treści:

http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/13266,koszt-to-nie-zawsze-wydatek.html

oni cytują "Koszt poniesiony to koszt faktycznie zrealizowany - wydatek
w znaczeniu kasowym" - nie mam siły już szukać samej treści wyroku,
jedynie to mam: http://www.gofin.pl/podp.php/262/1304/68517

Ufff, dalej:
http://www.olenka.pl/tematy_forum.php?action=show&group=2&id=74

zawiera fragment innego wyroku NSA, który z kolei "bez względu na ich
faktyczne poniesienie" wskazuje jako cechę memoriału. Ale jest też cytat
Pana Jakubowskiego z Gazety Prawnej, który mówi o zobowiązaniach
"zapłaconych już bądź w przyszłości".

Rzeczpospolita, 4.04.05 "Jak prowadzić KPiR vademecum":
"Jeśli więc ustawodawca w pewnych wyraźnie określonych sytuacjach
uzależnia zaliczenie danego wydatku do kosztów od jego faktycznej
zapłaty, to należy uznać, że w pozostałych przypadkach nie jest to
koniecznym warunkiem.". Potwierdza to wyrok NSA z 22 września 1999 r.
(sygn. I SA/Wr 732/98): "koszt w ujęciu podatkowym jest dużo szerszym
pojęciem od wydatku. Pojęcie <> obejmuje bowiem wydatki
poczynione w postaci środków materialnych (...) oraz koszty niebędące
wydatkami. (...) Istotą kosztu nie jest to, czy za nabywane (...)
podatnik zapłacił w formie pieniężnej" - dotyczyło to ustalania kosztów
przy sprzedaży akcji, ale chyba przepisy nie mogą (teraz nikt się nie
śmieje) być sprzeczne między sobą. Dalej również - podpierają się art.
22 ust. 1 PDOF, który wyróżnia "zapłacenie" jako osobną (niezależną)
czynność.
Dalej piszą, że przy takiej interpretacji metoda kasowa nie różni się od
memoriałowej (i tu błąd autora - nawet przy takiej interpretacji się
różnią, choćby tym słynnym telefonem, że już nie wspomnę o opłatach
rocznych czy otrzymaniem faktury = poniesieniem kosztu za kwiecień w
maju, co memoriałowo trafi do kwietnia, a kasowo zgodnie z tą
interpretacją do maja). Tak więc autor nie podważył istoty tej
interpretacji (co najwyżej nie zrozumiał bądź zasugerował się słowem
'kasowa', które to przecież nie istnieje formalnie), ale zrobił wstęp do
pisma US z Drawska Pomorskiego z 25.05.04 (USPII-415/7/2004), wyroku z
27.06.01 (sygn. SA/Sz 418/2000), które każą uznać koszty w roku ich
zapłaty, nawet jeśli faktura była z roku poprzedniego. I jeszcze jedna
IS: http://80.55.55.178/regulation.php?rid=578 [1]

Tutaj coś z innej beczki, ale wyraźnie rozróżnia "dokonanie płatności"
i "poniesienie kosztu":
http://www.parp.gov.pl/dotacjedoc/dotphare14/dotphare14zal05.rtf


WNIOS KI: NSA i US się mylą;) ale że ostatecznie to oni mają rację,
należy uznać, że stosując _prawidłową_ interpretację 'poniesienia
kosztu' tj. wejścia w posiadanie dokumentu (faktury), narażamy się na
zakwestionowanie tego. Dla świętego spokoju należy stosować prawidłową
i _koszerną_ interpretację (czytaj: użerać się z pokwitowaniami i
opóźniać sobie koszty), lub po prostu rozliczać memoriałowo.

Powyższy tekst chciałem zadedykować autorom naszego prawa.


Dobrze, skoro już napisałem co stosuję;) to pytań parę:

1. wystawiam fakturę za hosting (www, poczta) - czy w świetle przepisów
jest to usługa telekomunikacyjna, którą księguję jako przychód 'w dniu
wystawienia, nie później niż (...) w terminie płatności faktury', a
inaczej: czy mogę ją całą uznać za przychód maja, czy raczej powinienem
podzielić na 12 miesięcy i wykazywać co miesiąc przychód (jako że
każdego miesiąca usługa JEST świadczona)?
Bo spotkałem się z opinią, że zawyżenie przychodu poprzez wykazanie go w
miesiącach wcześniejszych wcale nie oznacza, że ktoś mi nie uzna
przychodu w miesiącu powiedzmy sierpniu, a co za tym idzie zaniżonego
podatku za sierpień (mimo iż jest on liczony narastająco - bo będzie
sprawdzał wyłącznie jeden miesiąc).

2. kolumna 11, koszty uboczne zakupu - dotyczy tylko zakupu towarów
i materiałów z kol. 10, natomiast przykładowo koszt wysyłki czegoś z
kolumny 14 będzie również w 14, zgadza się?

Trochę poza konkursem, podobne do siebie pytania:

3. s.c. - jeden ze wspólników płacił za wpis do ewidencji
przedsiębiorców, drugi nie; czy koszt ten należy uznać za koszt spółki i
podzielić po równo na wspólników, czy też ich PIT-y będą różne?

3a. s.c. - z jaką datą i pod jaką pozycją w KPiR powinny wisieć wydatki
poniesione na wpis do ewidencji przedsiębiorców oraz rejestrację VAT-R
(dokumentowane KP z odpowiednich instytucji) przed dniem rozpoczęcia DG
w kontekście tego, że z datą rozpoczęcia i pod pozycją nr 1 powinien
znaleźć się remanent (memoriał)?

4. s.c. - jeden ze wspólników chce wnieść do spółki komputer o wartości
poniżej 1000zł i zastosować jednorazową amortyzację; czy stanowiła ona
będzie koszt obu wspólników? Czy jeśli będzie on wniesiony obok wkładu
własnego określonego w umowie spółki, należy zapłacić PCC?

5. s.c. - jeden ze wspólników nie płaci składek na ubezpieczenie
społeczne (lub w ogóle płaci inne stawki - korzystając np. z ZUS-u w
promocji); pytanie podobne jak wyżej - czy jego indywidualny KUP jest
niższy niż drugiego wspólnika, czy koszt ten obejmuje ich wspólnie?

[1] linki już dla kompletu, coby potomność mogła ze dwie dioptrie
upolować czytając wszystko:

http://www.olenka.pl/forum.php?action=show&group=1&id=5308
http://www.o lenka.pl/forum.php?action=show&group=1&id=6041

--
pozdrawiam
2006-06-12 23:10 Re: KPiR kasowo vs memoriałowo - poniesienie Gotfryd Smolik news
On Mon, 12 Jun 2006, Tomek wrote:

> Co chciałbym osiągnąć: nie bawić się w rozliczanie jednej faktury za
> telefon w dwóch miesiącach;)

I tak robię. Memoriałowo.
Metody są dwie:
1. "a pokażcie przepis że jak ujmę koszt nie będący TH w miesiącu
następnym to można mi coś zrobić" ;)
2. W VAT jest również przepis "lub następnym okresie rozliczeniowym".

> (czujcie się wszyscy wywołani do tablicy)

Czujemy :)
Streszczam: ze względu m.in. na takie wątpliwości Maddy ujawniła
że doradza swoim klientom natychmiastowe przejście na metodę
memoriałową. O ile chcą korzystać z jej usług jak rozumiem ;)

> podpisane 'Gazeta Prawna', z niej też mam pewien wydruk przed sobą, cyt.:

Znamy.... :|
Odpowiedź: pas.

OT:
Krótkie pytanie:
- otrzymujesz towar handlowy w maju
- fakturę w czerwcu
- zapłata w lipcu
Kwota jest znana (z umowy)
Kiedy wpisać? ;)
(dla mnie nie jest jasne w którym miejscu miałoby byc upoważnienie
do zmieny ustawy rozporządzeniem!)

> Powyższy tekst chciałem zadedykować autorom naszego prawa.


Dobrze gadasz.
Z tym jest poważny problem, żeby wymusić "osłownikowanie" WSZYSTKICH
pojęć.
Żeby była jasność - zaczynając od spójników "lub", "ani", "oraz"
tudzież paru podobnych. Nie wiem czy czytasz prawo, ale z powodu
"lub" wióry już kilka razy leciały ;) - z powołaniem że w oparciu
o ratio legis zapis "A lub B lub A i B" byłby bezsensowny, a chyba
w KC coś takiego jest, ale na pytanie czy wobec tego ktoś prowadzący
jednocześnie hodowlę i uprawy NIE jest rolnikiem następuje
konsternacja :)
Posłom to się wydaje że wiedzą co znaczą poszczególne słowa :>

> 2. kolumna 11, koszty uboczne zakupu - dotyczy tylko zakupu towarów
> i materiałów z kol. 10, natomiast przykładowo koszt wysyłki czegoś z
> kolumny 14 będzie również w 14, zgadza się?

IMO tak.

> 3. s.c. - jeden ze wspólników płacił za wpis do ewidencji
> przedsiębiorców, drugi nie; czy koszt ten należy uznać za koszt spółki i
> podzielić po równo na wspólników, czy też ich PIT-y będą różne?

Wybitnie moje niefachowe zdanie - powinny być różne.
Wpis do ewidencji dotyczy prowadzącego DG a nie spółki.

> 3a. s.c. - z jaką datą i pod jaką pozycją w KPiR powinny wisieć wydatki
> poniesione na wpis do ewidencji przedsiębiorców oraz rejestrację VAT-R
> (dokumentowane KP z odpowiednich instytucji) przed dniem rozpoczęcia DG
> w kontekście tego, że z datą rozpoczęcia i pod pozycją nr 1 powinien
> znaleźć się remanent (memoriał)?

Jak sprawdzisz w archiwum to kiedyś tym argumentem właśnie oberwałem
po głowie, jak wyskoczyłem że "remanent powinien być na 1. pozycji" :)
Tak, jeśli ktoś przyjmie zasadę chronologicznego wpisywania do KPiR
to IMVHO wypada się zgodzić że wydatek na wpis powinien wpisać przed
remanentem.

> 4. s.c. - jeden ze wspólników chce wnieść do spółki komputer o wartości
> poniżej 1000zł i zastosować jednorazową amortyzację; czy stanowiła ona
> będzie koszt obu wspólników? Czy jeśli będzie on wniesiony obok wkładu
> własnego określonego w umowie spółki, należy zapłacić PCC?

Mi się zdaje że nie ma innej możliwości niż zmiana umowy spółki.
Jak coś jest "w spółce" to stanowi niepodzielną (przez czas
trwania spółki) współwłasność - wniesienie majątku rzeczowego
oznacza że "ten drugi" coś DOSTAJE. Wkład w spółkę się
zmieni...

> 5. s.c. - jeden ze wspólników nie płaci składek na ubezpieczenie
> społeczne (lub w ogóle płaci inne stawki - korzystając np. z ZUS-u w
> promocji); pytanie podobne jak wyżej - czy jego indywidualny KUP jest
> niższy niż drugiego wspólnika, czy koszt ten obejmuje ich wspólnie?

IMVHO - z ZUSem jest pokręcone zupełnie :], niemniej IMO rozliczenie
powinno być "indywidualne".
Dlaczego? - a bo to jest generalna zasada zapisana na początku UoPDoOF,
zaś ZUS jest wydatkiem "osobistym". I nie ma przepisu szczegółówego
pozwalającego zaliczyć go w KUP S.C. (za to jest pozwalający rozliczyć
składki społeczne jako odliczenie a nie KUP).
Ten sam argument który pozwala płacić własny ZUS z konta osobistego
IMO przesądza o tym że nie powinien to być KUP SC.
A dokładniej - może być KUP, ale po rozliczeniu KPiR każdy powinien
skorygować własne koszty (wywalając zaliczoną w KUP i przypadającą
na siebie część składek wspólnika i doliczając swoją którą
wspólnik wywalił z kosztów).
Wiem, herezje prawię - ale to nie mi a RP/GP wyszło że przy
rozliczaniu KPiR SC niekiedy *po* jej rozliczeniu trzeba dokonać
korekty przychodów lub kosztów dla poszczególnych wspólników, bo
rozp. o KPiR nie moze naruszać ustawy!

--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)
2006-06-13 10:24 Re: KPiR kasowo vs memoriałowo - poniesienie kosztów raz jeszcze Docent
Tomek napisał(a):

> WNIOSKI: NSA i US się mylą;) ale że ostatecznie to oni mają rację,
> należy uznać, że stosując prawidłową interpretację 'poniesienia
> kosztu' tj. wejścia w posiadanie dokumentu (faktury), narażamy się na
> zakwestionowanie tego.


N szczęście nie wszystkie US - oto interpretacja z bieżącego roku:

Sygnatura II-2/4111/415/23/2/06
Data 2006.01.12
Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni

"[...]Stosowanie zasady potrącania kosztów w momencie ich poniesienia ,
łączy sie w praktyce z koniecznością zdefiniowania pojęcia momentu
poniesienia kosztu. Potocznie zrozumiałe pojęcie kosztów poniesionych może
nastręczać trudności interpretacyjne. W potocznym zrozumieniu "koszt
poniesiony" oznacza koszt połączony z wydatkiem , czyli rozchodem środków
pieniężnych. Niewątpliwie koszt będący jednocześnie wydatkiem można
określić mianem poniesionego , jednak zawężenie zakresu kosztów
poniesionych w każdym przypadku jedynie do wydatków , nie wydaje się
słuszne. Poniesiony to także taki koszt, z którym jeszcze nie wiązał się
wydatek , ale za to wiązało się powstanie zobowiązania.
[...]
w ocenie tut. organu podatkowego wydatki inne niż zakup materiałów
podstawowych , towarów handlowych dokumentowane fakturami czy też
rachunkami księguje się w księdze podatkowej - pod datą ich otrzymania,
innym dowodem - pod datą ich zapłaty."I jeszcze coś na deser:

Fragment projektu zmiany ustawy o pdof z dnia 5.06.2006r:

"po ust. 6a dodaje się ust. 6b i 6c w brzmieniu:
6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników,
o których mowa w ust. 6, (czyli prowadzących KPiR - przyp. mój) uważa się
dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego
podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu."


Wydaje się, że ta definicja kosztu poniesionego skończy wreszcie dowolność
interpretacyjną oraz wszelkie dyskusje na ten temat.


Pełny tekst projektu dostępny jest tutaj:
http://bip.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_prawnych/pb/pit_5_06_2006 druk.pdf

- jeśli link został "złamany" - tu jest skrót:
http://miniurl.pl/pit_5_06_2006

Miłej lektury :)


--
~~~~~ Posted by KNode ~~~~~
2006-06-13 16:28 Re: KPiR kasowo vs memoriałowo - poniesienie kosztów raz jeszcze Gotfryd Smolik news
On Tue, 13 Jun 2006, Docent wrote:

> Sygnatura II-2/4111/415/23/2/06
> Data 2006.01.12
> Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni
[...]
> w ocenie tut. organu podatkowego wydatki inne niż zakup materiałów
> podstawowych , towarów handlowych dokumentowane fakturami czy też
> rachunkami księguje się w księdze podatkowej - pod datą ich otrzymania,

Czy dobrze widzę że twierdzą że w razie nieudokumentowania f-rą
NIE księguje się ich w KPiR? Wot, dla mnie ciekawostka ;)

> Fragment projektu zmiany ustawy o pdof z dnia 5.06.2006r:
>
> "po ust. 6a dodaje się ust. 6b i 6c w brzmieniu:
> 6b. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników,
> o których mowa w ust. 6, (czyli prowadzących KPiR - przyp. mój) uważa się
> dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego
> podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu."

No, w końcu ktoś pomyślał. Graatulacje dla autora :)

--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)
2006-06-13 16:52 Re: KPiR kasowo vs memoriałowo - poniesienie kosztów raz jeszcze Docent
Gotfryd Smolik news napisał(a):

> Czy dobrze widzę że twierdzą że w razie nieudokumentowania f-rą
> NIE księguje się ich w KPiR? Wot, dla mnie ciekawostka ;)


Źle :)

"wydatki inne niż zakup materiałów podstawowych , towarów handlowych
dokumentowane fakturami czy też rachunkami księguje się w księdze podatkowej
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- pod datą ich otrzymania,
innym dowodem - pod datą ich zapłaty"
^^^^^^^^^^^^^


--
~~~~~ Posted by KNode ~~~~~
2006-06-13 22:28 Re: KPiR kasowo vs memoriałowo - poniesienie kosztów raz jeszcze Gotfryd Smolik news
On Tue, 13 Jun 2006, Docent wrote:

>> Czy dobrze widzę że twierdzą że w razie nieudokumentowania f-rą
>> NIE księguje się ich w KPiR? Wot, dla mnie ciekawostka ;)
>
> Źle :)

Dobra - źle ująłem :) już poprawiam :)

> "wydatki inne niż zakup materiałów podstawowych , towarów handlowych
> dokumentowane fakturami czy też rachunkami księguje się w księdze podatkowej
> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> - pod datą ich otrzymania,
> innym dowodem - pod datą ich zapłaty"
> ^^^^^^^^^^^^^

To twierdzą że materiały przyjęte na podstawie specyfikacji wpisuje
się na podstawie zapłaty (a nie tej specyfikacji)?
Zaznaczam: wpisuje do księgi. Czylli księguje.
Nie jest oczywiste czy powinno to oznaczać uznanie za koszt!
Wniosek: uznali że rozp. MF o KPiR jest niekonstytucyjne i można
go nie przestrzegać, dobrze rozumiem? ;)

--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)
2006-06-13 23:39 Re: KPiR kasowo vs memoriałowo - poniesienie kosztów raz jeszcze Docent
Gotfryd Smolik news napisał(a):

> To twierdzą że materiały przyjęte na podstawie specyfikacji wpisuje
> się na podstawie zapłaty (a nie tej specyfikacji)?

A gdzie to wyczytałeś? Przeczytaj jeszcze raz cytowany fragment :)

Chodzi o "wydatki *inne* niż zakup materiałów podstawowych, towarów
handlowych" dokumentowane *innym_dowodem* niż faktura czy rachunek.
Księguje się je nie "na podstawie zapłaty" lecz *pod_datą* ich zapłaty (a na
podstawie owych innych dowodów).


--
~~~~~ Posted by KNode ~~~~~
2006-06-14 14:23 Re: KPiR kasowo vs memoriałowo - poniesienie kosztów raz jeszcze Gotfryd Smolik news
On Tue, 13 Jun 2006, Docent wrote:

> A gdzie to wyczytałeś? Przeczytaj jeszcze raz cytowany fragment :)

Ha, "pod datą ich otrzymania" przeczytałem sobie jako datę
otrzymania tego czym dokumentowane :)
Thx.

--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)
2006-06-15 17:32 Re: KPiR kasowo vs memoriałowo - poniesienie Tomek
On 2006-06-12, Gotfryd Smolik news wrote:
>
>> Co chciałbym osiągnąć: nie bawić się w rozliczanie jednej faktury za
>> telefon w dwóch miesiącach;)
>
> I tak robię. Memoriałowo.
> Metody są dwie:
> 1. "a pokażcie przepis że jak ujmę koszt nie będący TH w miesiącu
> następnym to można mi coś zrobić" ;)

Wolałbym nie drażnić nikogo w ten sposób, bo a nóż się znajdzie jakieś
'a ty zając znowu bez czapki?' ;)

> Z tym jest poważny problem, żeby wymusić "osłownikowanie" WSZYSTKICH
> pojęć.
> Żeby była jasność - zaczynając od spójników "lub", "ani", "oraz"
> tudzież paru podobnych. Nie wiem czy czytasz prawo, ale z powodu
> "lub" wióry już kilka razy leciały ;) - z powołaniem że w oparciu
> o ratio legis zapis "A lub B lub A i B" byłby bezsensowny, a chyba
> w KC coś takiego jest, ale na pytanie czy wobec tego ktoś prowadzący
> jednocześnie hodowlę i uprawy NIE jest rolnikiem następuje
> konsternacja :)
> Posłom to się wydaje że wiedzą co znaczą poszczególne słowa :>

Z tego co pamiętam logikę, to właśnie zapis 'i/lub' jest bezsensowny,
gdyż 'lub' oznacza _przynajmniej_ jeden z wariantów (a więc mogą być
wszystkie), natomiast dokładnie _jeden_ z wielu wariantów określa się
słowem 'albo'. Stąd 'A lub B lub A i B' jest logiczną bzdurą (logiczną -
gdyż wymyśliły to posły;>). Samo 'A lub B' oznacza warianty A, B, A+B.
To poprzednie można by też zapisać jako '(A albo B) albo (A i B)' - tyle
że tak rozwijać to można ad inf, a jakby dodać parę negacji jeszcze, to
wszyscy by to rozumieli na takim samym poziomie jak nasz ustawodawca;)

>> 3. s.c. - jeden ze wspólników płacił za wpis do ewidencji
>> przedsiębiorców, drugi nie; czy koszt ten należy uznać za koszt spółki i
>> podzielić po równo na wspólników, czy też ich PIT-y będą różne?
>
> Wybitnie moje niefachowe zdanie - powinny być różne.
> Wpis do ewidencji dotyczy prowadzącego DG a nie spółki.

Dotyczy wspólnika, ale na tym wpisie widnieje nazwa spółki. Mimo to nie
widzę podstaw, aby skład spółki miał wpływ na faktyczny KUP wspólnika
(włączając do spółki parę osób z darmowym wpisem lub zmieniających wpis
za połowę ceny nowego wpisu, osoba płacąca pełną kwotę by miała coraz
mniejszy koszt, mimo wydania z kieszeni tej samej kwoty). No i chyba ci
pozostali wspólnicy mieliby problem z wykazaniem, że to jest ich KUP
('udowodnij, że obecność wspólnika Kowalskiego przyniosła dochód';>).

>> 5. s.c. - jeden ze wspólników nie płaci składek na ubezpieczenie
>> społeczne (lub w ogóle płaci inne stawki - korzystając np. z ZUS-u w
>> promocji); pytanie podobne jak wyżej - czy jego indywidualny KUP jest
>> niższy niż drugiego wspólnika, czy koszt ten obejmuje ich wspólnie?
>
> IMVHO - z ZUSem jest pokręcone zupełnie :], niemniej IMO rozliczenie
> powinno być "indywidualne".

Po wysłaniu posta skojarzyłem, że haracz opłaca pracodawca i pracownik -
w s.c. wspólnicy mają ten koszt podpięty pod siebie (zgodnie z RCA/RZA).

> Dlaczego? - a bo to jest generalna zasada zapisana na początku UoPDoOF,
> zaś ZUS jest wydatkiem "osobistym". I nie ma przepisu szczegółówego
> pozwalającego zaliczyć go w KUP S.C. (za to jest pozwalający rozliczyć
> składki społeczne jako odliczenie a nie KUP).

No właśnie - chcę wykorzystać odpowiednie pozycje PIT-5. Rozumiem, że
wtedy nie wpisuję składek do KPiR?

> Ten sam argument który pozwala płacić własny ZUS z konta osobistego
> IMO przesądza o tym że nie powinien to być KUP SC.

A nie będzie problemu z tym, że przelew poszedł z rachunku firmowego a
nie indywidualnego?

> A dokładniej - może być KUP, ale po rozliczeniu KPiR każdy powinien
> skorygować własne koszty (wywalając zaliczoną w KUP i przypadającą
> na siebie część składek wspólnika i doliczając swoją którą
> wspólnik wywalił z kosztów).

Dlatego wolę to na PIT-5 wpisać (i równocześnie nie wpisywać do KPiR mam
nadzieję).

> Wiem, herezje prawię - ale to nie mi a RP/GP wyszło że przy

Co to RP/GP?

> rozliczaniu KPiR SC niekiedy *po* jej rozliczeniu trzeba dokonać
> korekty przychodów lub kosztów dla poszczególnych wspólników, bo
> rozp. o KPiR nie moze naruszać ustawy!

--
pozdrawiam
2006-06-15 17:36 Re: KPiR kasowo vs memoriałowo - poniesienie Tomek
On 2006-06-13, Docent wrote:
>
> Fragment projektu zmiany ustawy o pdof z dnia 5.06.2006r:
[...]
> Pełny tekst projektu dostępny jest tutaj:
> http://bip.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_prawnych/pb/pit_5_06_2006druk.pdf

Pytanie więc do 'opozycjonistów': czy po przyjęciu tej poprawki nadal
będziecie odradzali metodę kasową? Jeśli tak - dlaczego, jakie są inne
jej wady?

--
pozdrawiam
nowsze 1 2

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

KPiR

marcin 2006-01-22 08:57

KPiR za 1999

2006-02-02 08:32

zus w kpir?

Jan 2006-03-19 22:24

Pytania do KPiR

Martinez 2006-05-07 14:40

KPiR a licencja MF

Krzysiek 2006-08-08 15:39

Program do KPiR ?

Miloszek 2006-09-30 16:54

OC w koszty memoriałowo czy kasowo?

Samotnik 2006-11-20 13:50

vat kwartalnie+kasowo

mw158979 2006-12-20 19:07

Wydruk KPiR

Anxy 2007-03-21 17:02

KPiR: Jak wprowadzić wartość nagrody rzeczowej?

elpavel 2007-06-26 17:43