Money.plFirmaDotacje z UniiInstytucje finansujące

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu polityki "sektorowej" adresowanej do MSP w regionie, pełnią one jednocześnie analogiczną rolę wobec samorządowych władz regionalnych wdrażających strategie rozwoju regionu w obszarze dotyczącym MSP.

Są łącznikiem, który w sposób spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomach regionalnym i krajowym. RIF w swej strukturze posiada PKD (Punkt Konsultacyjno - Doradczy), jako punkt "wejścia" przedsiębiorców do programów. Podstawowe funkcje RIF:

 • udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,
 • pomoc w wyborze wykonawcy dotowanych usług doradczych i szkoleniowych,
 • obsługa administracyjna komponentu krajowego programów Phare 2000,
 • zarządzanie zleconymi programami dotacji Phare 2000 i 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza
 • promocja programów adresowana do potencjalnych wykonawców usług doradczych i szkoleniowych,
 • promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorców),
 • współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów,
 • sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,
 • prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów,

a także w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno – Doradczego:

 • świadczenie usług konsultacyjno - doradczych,
 • diagnozowanie potrzeb przedsiębiorstwa, definiowanie rodzaju i zakresu potrzebnej pomocy, dostępnych instrumentów wsparcia (dotacje).

województwo: dolnośląskie

Nazwa RIF: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Pl. Solny 16
50-062 Wrocław
tel. (0-71) 344-58-41
fax. (0-71) 372-36-85
e-mail: warr@warr.pl

województwo: kujawsko-pomorskie

Nazwa RIF: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kopernika 4
87-100 Toruń
tel. (0-56) 621-04-21
fax. (0-56) 622-28-99
e-mail: tarr@narda.org.pl

województwo: lubelskie

Nazwa RIF: Lubelska Fundacja Rozwoju - ARR

ul. Rynek 7
20-111 Lublin
tel. (0-81) 743-63-56
fax. (0-81) 743-73-26; 743-79-00
e-mail: krystyna.gorak@lfr.lublin.pl

województwo: lubuskie

Nazwa RIF: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze

ul. Chopina 14
65-001 Zielona Góra
tel. (0-68) 327-05-04
fax. (0-68) 325-38-88
e-mail: agencja@region.zgora.pl

Uwaga! RIF świadczy tylko usługi informacyjne i doradcze związane z aplikowaniem do Programów, wnioski o udzielenie dotacji z tego regionu należy składać bezpośrednio do PARP

województwo: łódzkie

Nazwa RIF: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel. (0-42) 632-18-92
fax. (0-42) 633-07-63
e-mail: larr@mazurek.man.lodz.pl

województwo: małopolskie

Nazwa RIF: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. (0-12) 411-46-03
fax. (0-12) 412-43-79
e-mail: biuro@marr.pl

województwo: mazowieckie

Nazwa RIF: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
centrala: (0 22) 838 32 11-15
Sekretariat tel./fax (0 22) 838 02 61
e-mail: biuro@fund.org.pl

województwo: opolskie

Nazwa RIF: Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości"

ul. Damrota 4
45-064 Opole
tel. (0-77) 456-56-00
fax. (0-77) 456-56-00
e-mail: spp_owp@poczta.onet.pl

województwo: podkarpackie

Nazwa RIF: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul.Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. (0-17) 852-06-00
fax. (0-17) 852-06-11
e-mail: baep@rarr.rzeszow.pl

Uwaga! Wnioski o udzielenie dotacji w ramach programów dotacji PHARE 2000: Wstęp do jakości, Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw, Przygotowanie do działania na rynku europejskim, Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2000 SSG oraz programów dotacji PHARE 2001 SSG: Program Rozwoju Przedsiębiorstw, Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych, Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych z tego regionu należy składać do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


Nazwa RIF: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

ul. Chopina 18
39-300 Mielec
tel. (0-17) 788-18-50
fax. (0-17) 788-18-64
e-mail: marr@ptc.pl

Uwaga! Wnioski o udzielenie dotacji w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych oraz Dotacji dla Organizacji Wspierania Biznesu Phare 2000 SSG z tego regionu należy składać do Agencja Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu

województwo: podlaskie

Nazwa RIF: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel. (0-85) 740-86-90
fax. (0-85) 740-86-85
e-mail: pfrr@pfrr.bialystok.pl

województwo: pomorskie

Nazwa RIF: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Piwna 36/39
80-832 Gdańsk
tel. (0-58) 323-31-10
fax. (0-58) 301-13-41
e-mail: sekretariat@arpg.gda.pl

województwo: śląskie

Nazwa RIF: Górnoślaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice
tel. (0-32) 201-40-56
fax. (0-32) 257-95-29
e-mail: garr@garr.com.pl

województwo: świętokrzyskie

Nazwa RIF: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. (0-41) 344-43-92
fax. (0-41) 344-43-92
e-mail: biuro@siph.com.pl

województwo: warmińsko-mazurskie

Nazwa RIF: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Olsztynie

ul. Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
tel. (0-89) 534 90 10
fax. (0-89) 532-92-00
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

województwo: wielkopolskie

Nazwa RIF: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

WARP Sp. z o.o.
ul. Piekary 19
61-823 Poznań
tel.: 61 65 63 500
fax: 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

województwo: zachodniopomorskie

Nazwa RIF: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

ul. Stoisława 2
70-223 Szczecin
tel. (0-91) 488-24-88
fax. (0-91) 488-26-26
e-mail: zarzad@zarr.com.plźródło:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI