Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

więzi o charakterze rodzinnym

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2007-01-18 12:15 więzi o charakterze rodzinnym p.zebala
Co to sa wiezi o charakterze rodzinnym?


"Wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego
zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
dłuższy niż 3 miesiące, w szczególności ze względu na więzi o
charakterze rodzinnym łączące go z zamieszkującym na tym terytorium
obywatelem polskim lub obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nienależącego do Unii Europejskiej lub państwa niebędącego stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze
swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo
ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi".
nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

[pytanie] zmiany w prawie rodzinnym

push.sp 2005-11-22 23:27

sprawa w sądzie rodzinnym a właściwość miejscowa

-= NP =- 2006-04-27 11:36

Dzień wolny w pracy - wezwanie do sądu w charakterze świadka

Marcin 2006-06-16 11:34