Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

Przechowywanie dokumentów spólki

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2015-08-29 15:05 Przechowywanie dokumentów spólki ąćęłńóśźż
Częstą niestety sytuacją jest, że spółka kapitałowa (przyjmijmy dla
uproszczenia rozważań, że z o.o. i że statut nie reguluje niczego inaczej
niż k.s.h.) w taki czy inny sposób pozbawiona jest zarządu (odwołanie,
rezygnacja, wykreślenie z urzędu, pomińmy śmierć lub ciężką chorobę).
Niejednokrotnie też "znika" adres spółki, np. wynajmujący wypowiada umowę
najmu lokalu, korespondencja powraca jako nieodebrana (z adnotacją zależną
od tego, co pił listonosz).
Zarząd, jak i spółka, obowiązane są i do prowadzenia i do przechowywania
szeregu dokumentów (przykładowo księga udziałów, protokoły uchwał,
dokumentacja osobowo-płacowa, dokumentacja finansowo-księgowa).
A w pewnym momencie nagle... nie ma spółki: nie ma zarządu, nie ma adresu,
nie wiadomo, czy i gdzie są dokumenty, a wg polskiego prawa wspólnicy
(udziałowcy) spółek kapitałowych przy braku zarządu są niemal
ubezwłasnowolnieni (niemal nie mają ani praw ani obowiązków).
Obowiązek przechowywania dokumentów regulują rózne przepisy z różnych ustaw
i rozporzadzeń, i chciałbym spróbować je razem zebrać.
Powrzucamy trochę propozycji, artykułów, paragrafów?
Przykładowo:
* Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, art. 51u.;

* Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego
Dokumentacji Osobowej i Płacowej;2015-09-01 07:37 Re: Przechowywanie dokumentów spólki ąćęłńóśźż
Dalej:
* ustawa Ordynacja podatkowa art. 32, art. 86, art. 88;
* ustawa Kodeks Spółek Handlowych art. 288;
* ustawa o rachunkowosci art. 74;
Kto da więcej?


-----
> * Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, art. 51u.;
> * Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie utworzenia Archiwum
> Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej

nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

statut a umowa spólki z o.o.

Monika 2005-12-09 19:16

Sprzedaż/kupno spólki. Gdzie skutecznie ogłosić ?

Góral 2006-01-28 11:50

Przetrzymywanie dokumentów

Adam 2006-02-07 15:10

kserowanie dokumentów

A 2006-05-17 10:59

Rozwiazanie spólki cywilnej

emes 2006-12-23 11:07

Spólki cywilne i zmiany w prawie w okolicy roku 2000

Andrzej P. 2007-07-17 13:00

Laminowanie dokumentów

Ania_i_Grzes 2007-09-03 16:30

Laminowanie dokumentów

duzymis 2007-11-30 14:11

wystąpienie ze spólki

Bynio 2008-08-26 20:13

"podpisywanie" dokumentów

Piotr 2010-11-10 09:18