Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

Sprzeciw od nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym.

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2010-04-02 18:48 Sprzeciw od nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym. 666
Czy można domniemywać, że sąd odrzuci sprzeciw od nakazu zapłaty w
postępowaniu upominawczym uznając sprzeciw za niedopuszczalny, jeżeli jedyną
okolicznością podniesioną przez pozwanych we wniesionym sprzeciwie było
uregulowanie ich zobowiązań wobec powódki (kwota główna oraz odsetki), ale
uregulowanie ich przez pozwanych już po otrzymaniu z sądu nakazu zapłaty,
które to uregulowanie nastapiło w terminie krótszym niz 14 dni od daty
odbioru przez pozwanych tegoż nakazu zapłaty?

--
2010-04-05 22:12 Re: Sprzeciw od nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym. Johnson
666 pisze:

> Czy można domniemywać, że sąd odrzuci sprzeciw od nakazu zapłaty w
> postępowaniu upominawczym uznając sprzeciw za niedopuszczalny,

Sąd odrzuca sprzeciw złożonym po terminie. Po za tym sprzeciw będzie
skuteczny i sprawa na rozprawę.

> jeżeli jedyną okolicznością podniesioną przez pozwanych we wniesionym sprzeciwie było
> uregulowanie ich zobowiązań wobec powódki (kwota główna oraz odsetki), ale
> uregulowanie ich przez pozwanych już po otrzymaniu z sądu nakazu zapłaty,
> które to uregulowanie nastapiło w terminie krótszym niz 14 dni od daty
> odbioru przez pozwanych tegoż nakazu zapłaty?
>

Sąd oddali powództwo bo decyduje chwila wyrokowania. Ale na kosztach się
nie zaoszczędzi bo powództwo było uzasadnione w chwili jego złożenia.

--
@2009 Johnson
Gdy widzisz mędrca, myśl o tym, by mu dorównać. Gdy widzisz tego, komu
brak rozsądku, zastanów się nad sobą samym.
2010-04-06 22:36 Re: Sprzeciw od nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym. 666
Jeśli jak piszesz sprawa na rozprawę, to powód może zmienić (ograniczyć lub
rozszerzyć) powództwo?


-----

> Po za tym sprzeciw będzie skuteczny i sprawa na rozprawę.
> Sąd oddali powództwo bo decyduje chwila wyrokowania.

--
2010-04-07 20:00 Re: Sprzeciw od nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym. Johnson
666 pisze:

> Jeśli jak piszesz sprawa na rozprawę, to powód może zmienić (ograniczyć lub
> rozszerzyć) powództwo?
>

Jak zapłacono to jeszcze rozszerzyć ?
Może powództwo cofnąć w całości lub częściowo.

--
@2009 Johnson
Gdy widzisz mędrca, myśl o tym, by mu dorównać. Gdy widzisz tego, komu
brak rozsądku, zastanów się nad sobą samym.
2010-04-07 22:38 Re: Sprzeciw od nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym. 666
Należności okresowe, 10 dnia każdego miesiąca dochodzi nowe zobowiązanie.


-----

> Jak zapłacono to jeszcze rozszerzyć?

--
2010-04-16 16:11 Re: Sprzeciw od nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym. ąćęłńóśźż
No właśnie, niestety (bo kto lubi się włóczyć po sądach ;).

Sąd zawiadomił nas (jako powoda) o posiedzeniu Sądu w sprawie o zapłatę.

I zobowiązuje nas (czyli powoda) do złożenia odpowiedzi na sprzeciw w terminie 14 dni

1. Czy wszelkie okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe powoda, w szczególności dowody załączone wcześniej do wniosku o
wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, pozostają w mocy czy trzeba je od nowa wypisywać w odpowiedzi na sprzeciw?

2. W odpowiedzi na sprzeciw pozwani, reprezentowani przez radcę prawnego, żądają zasądzenia od powoda na rzecz pozwanych kosztów
procesu, w tym zastępstwa.
Jak do takiego żądania odnoszą się sądy skoro:
* słuszne roszczenie powoda zostało zaspokojone przez pozwanych dopiero po wydaniu nakazu zapłaty;
* część kosztów postępowania upominawczego nie została zaspokojona?

THX


-----

| Po za tym sprzeciw będzie skuteczny i sprawa na rozprawę.

| Sąd oddali powództwo bo decyduje chwila wyrokowania.
| Ale na kosztach się nie zaoszczędzi bo powództwo było uzasadnione w chwili jego złożenia.
nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

Poszukuje wzoru wypelnionego druku SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY w postepowaniu upominawczym

Artur 2005-11-25 13:07

Nakaz w postepowaniu upominawczym

Fantom 2006-03-03 13:16

Mandat MPK/Nakaz zaplaty w postepowaniu upominawczym

bann 2006-03-16 14:32

Mandat MPK/Nakaz zaplaty w postepowaniu upominawczym

bann 2006-03-16 14:32

Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym.

Peny 2007-03-14 20:10

Pytanie o sprzeciw do nakazu zaplaty.

Norbert 2007-06-05 10:47

Sprzeciw do nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Darek_s 2007-07-18 14:46

Sprzeciw od nakazu zaplaty - co dalej?

hen 2008-12-29 19:13

Pozew w postepowaniu upominawczym.

ąćęłńóśźż 2009-10-09 16:48

sadowy nakaz zaplaty w postepowaniu upominawczym

1634Racine 2009-10-27 19:23