Notowania

chmura
20.12.2016 14:23

Chmura napędza cyfrową transformację biznesu

Współczesną rzeczywistość biznesową kształtują takie trendy, jak mobilność i mnogość aplikacji wykorzystywanych w każdym przedsiębiorstwie. Cloud computing – będąc rozwiązaniem elastycznym, szybkim we wdrażaniu i stosunkowo niedrogim – może okazać się motorem napędowym współczesnego biznesu opartego na cyfryzacji i innowacyjnych technologiach.

Podziel się
Dodaj komentarz

Współczesną rzeczywistość biznesową kształtują takie trendy, jak mobilność i mnogość aplikacji wykorzystywanych w każdym przedsiębiorstwie. Cloud computing – będąc rozwiązaniem elastycznym, szybkim we wdrażaniu i stosunkowo niedrogim – może okazać się motorem napędowym współczesnego biznesu opartego na cyfryzacji i innowacyjnych technologiach. Na przetwarzanie danych w chmurze decyduje się coraz więcej firm w Polsce – według badania przeprowadzonego na zlecenie Intela - 34% z nich korzysta z rozwiązań chmurowych. Najpopularniejsza jest chmura prywatna (56%), na chmurę hybrydową zdecydowało się 26% firm, pozostałe zdecydowały się na chmurę publiczną*.

Odpowiedzi udziela Marcin Gwóźdź, Prezes Zarządu POLCOM Sp. z o.o.

_ - Dlaczego warto przenosić biznes do chmury? Które potrzeby biznesowe najlepiej realizować na platformach cloudowych? _

Jedną z kluczowych kwestii jest bardzo szeroko rozumiana potrzeba szybkiego dostosowywania się do zmian. Cyfryzacja sprawiła, że procesy biznesowe muszą być realizowane szybko i sprawnie. Zmiana przestaje być czymś nieoczekiwanym, a staje się wręcz pożądanym elementem. Można tutaj przywołać badania IDG przeprowadzone wśród decydentów biznesowych. Wynika z nich, że ponad 90 proc. ankietowanych uważa, że podejmowanie inicjatyw w sferze technologii i cyfryzacji wpływa na zwiększanie konkurencyjności ich firm na rynku. W takiej sytuacji szczególnie istotne stają się rozwiązania pozwalające na elastyczne dostosowywanie się do wymagań biznesowych i kontrolę kosztów operacyjnych, oraz nie niosące za sobą dużego ryzyka inwestycyjnego. W sytuacjach, gdy ważą się losy firmy (restrukturyzacja, łączenie spółek czy zmiana polityki biznesowej) – rola działu IT może okazać się kluczowa przy wspieraniu całego procesu.

Według wielu dostępnych analiz, dzięki wprowadzaniu w ostatnich latach technologicznych innowacji znacząco poprawia się wskaźnik _ Time to Market _. Skracając czas wdrażania nowych produktów lub usług, firmy zyskują przewagę nad konkurencją. Z kolei wydłużając proces uruchamiania usługi, przedsiębiorcy muszą być świadomi ryzyka płynącego z niewykorzystania szansy biznesowej.

Oczywistym jest, że firmy nie chcą ponosić ryzyka inwestycyjnego związanego z zakupem infrastruktury oraz kalibrowaniem rozwiązań, a równocześnie chcą zachować szybkość wdrożenia. Jest to zadanie trudne, lecz nie niemożliwe – jeżeli sięga się po zasoby udostępniane w chmurze.

Outsourcing usług przetwarzania danych pozwala skrócić czas wdrożenia nawet o całe miesiące, niezależnie od tego, czy dotyczy to firmy produkcyjnej wdrażającej nowy system SAP, przedsiębiorstwa z sektora SMB rozbudowującego krytyczne środowiska informatyczne czy też firmy softwarowej, która chce przetestować nową usługę na wybranej grupie użytkowników. Równocześnie firmy decydujące się na budowę infrastruktury IT w oparciu zasoby chmurowe są w stanie zaoszczędzić ponad 30 proc. kosztów związanych z inwestycją w nową infrastrukturę. Pomijając koszty związane z infrastrukturą, niezależnie od tego, czy chcemy przetestować nową usługę czy zrezygnować z już nieopłacalnej, możemy mieć pewność, że im szybciej to zrobimy, tym będzie to korzystniejsze dla przedsiębiorstwa.

- _ Jak chmura zmienia organizacyjną kulturę przedsiębiorstwa, jak wpływa na prowadzony biznes? _

Wraz z rozwojem platform cloudowych działy IT przejmują kluczowe inicjatywy biznesowe. Można powiedzieć, że kiedyś rola informatyków w firmie sprowadzała się głównie do utrzymywania infrastruktury, zarządzania nią oraz wspierania inicjatyw związanych z nowymi technologiami. Tak działający zespół IT był bierny w stosunku do procesów biznesowych przedsiębiorstwa – podążał za nimi, ale ich nie wyznaczał. Chmura przewartościowała rolę działu IT, przenosząc punkty ciężkości jego głównych zadań. Energia wcześniej pożytkowana przede wszystkim na utrzymanie infrastruktury IT i nieustanne „gaszenie pożarów”, obecnie jest wykorzystywana do budowy strategii zarządzania podległymi zasobami.

W nowym modelu kompetencje z zakresu rozwoju produktów biznesowych oraz zarządzania kosztowego stają się dominujące. Działy informatyczne w przedsiębiorstwach zaczęły pracować nad realizacją celów biznesowych oraz są w stanie wykorzystać analizę kluczowych procesów wpływających na finalne koszty usług, uwzględniając efektywność wykorzystywanych zasobów. Dzięki chmurze obliczeniowej działy IT nie tylko odpowiadają na potrzeby biznesu, ale są stroną aktywną – inspirują, są źródłem wiedzy, umiejętności i nowych perspektyw biznesowych.

Inna znacząca zmiana to odwaga przy podejmowaniu śmiałych decyzji biznesowych, jaką zyskuje się dzięki platformom cloudowym. Korzystanie z chmury sprawia, że ewentualne koszty biznesowej porażki nie są tak bolesne. Zamknięcie projektu biznesowego, który rozminął się z pierwotnymi założeniami nie uderza tak mocno po kieszeni. Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie dlatego w ostatnich latach obserwujemy wiele biznesowo odważnych rozwiązań opartych na aplikacjach, które zmieniają charakter całego sektora usług. Przykładem jest choćby Uber, który zmienił oblicze rynku taksówkowego, a Booking.com czy Tripadvisor – turystycznego.

_ - Jakie kluczowe korzyści wynikają z przeniesienia całości lub części zasobów firmowych i procesów biznesowych do chmury? _

O wielu z nich z nich wspomniałem już wcześniej, dlatego wymienię te czynniki, które moim zdaniem mają największe znaczenie z punktu widzenia rozwoju firmy. Cloud computing przede wszystkim sprawia, że firmy mogą korzystać z najnowocześniejszych technologii praktycznie od zaraz – daje im to nieporównanie wyższą swobodę dziania oraz szybszy czas wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług. Pole rozwoju biznesowego dla takich firm jest wręcz nieograniczone.

Istotnym atutem chmury jest to, że platformę tę można rozwijać razem z firmą, bez ponoszenia dużego ryzyka biznesowego. Nie musimy z góry zakładać, ile dokładnie zasobów będzie nam potrzebne za rok czy dwa lata, jeśli pojawia się potrzeba skorzystania z większej mocy obliczeniowej czy nowych aplikacji, które być może za miesiąc lub dwa nie będą już potrzebne.

Coraz częściej w firmach główną osobą dążącą do zmiany dotychczasowego informatycznego status quo na model outsourcingowy jest nie dyrektor IT, a dyrektor finansowy. To zjawisko wydaje się w pełni zrozumiałe, biorąc pod uwagę efektywność kosztową oraz zmianę sposobu finansowania działań IT (z CAPEX na OPEX) wynikającą z modelu cloud computing.

_ - __ Jak przygotować firmę do migracji do chmury? Jak zbudować skuteczną biznesową i technologiczną strategię (w 5 punktach) w tym zakresie? _

  1. Określenie na nowo roli działu IT. Skoro podejmujemy w firmie decyzję o zmianie modelu IT, musimy być świadomi tego, że powinniśmy przedefiniować również zakres kompetencji i ról jakie pełni dział IT oraz powołać zespół, który będzie odpowiedzialny za cały proces. W moim przekonaniu budowa twardych kompetencji i wyznaczenie nowych ról związanych z procesem migracji do chmury to podstawowe działanie, które będzie procentowało w przyszłości i pozwoli sprawnie oraz efektywnie przejść cały proces.
  1. Wybór odpowiedniego partnera. Na rynku dostępnych jest wiele firm oferujących rozwiązania chmury prywatnej, dedykowanej itp. Kwestie ceny czy specyfikacji są na pewno bardzo istotne, jednak najważniejsze jest to, czy nasz dostawca będzie chciał i potrafił maksymalnie dopasować się do naszego projektu. Dopasowanie oferty usługodawcy do naszego modelu biznesowego (nigdy nie na odwrót!) to absolutna podstawa i coś, co później staje się miarą naszego sukcesu.

3.Wyznaczenie celów projektu i metod pomiaru efektów. Wydaje się to bardzo proste, ale zazwyczaj właśnie wtedy pojawia się najwięcej problemów. Na tym etapie powinniśmy zastanowić się, jaki model wykorzystania zasobów chmurowych będzie najbardziej spójny z wizją i celami całego przedsiębiorstwa.

  1. Określenie wymagań w ramach SLA (_ Service Level Agreement _). Przedsiębiorstwa zawierając umowy powinny zwracać szczególną uwagę na określanie dokładnego zakresu i poziomu odpowiedzialności partnera za jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług. Przy wyborze poziomu SLA warto kierować się zasadą zdrowego rozsądku, uwzględniając konkretne uwarunkowania. Są firmy, dla których dzienna przerwa w działaniu strony internetowej nie będzie wiązać się z wymiernymi stratami finansowymi, ale są takie, w przypadku których już 4-godzinne unieruchomienie serwisu internetowego może wiązać się ze stratą nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jak jest w przypadku naszej firmy? Na to pytanie powinniśmy umieć odpowiedzieć sobie sami. To ważne, ponieważ wybór określonego poziomu SLA ma wpływ na dostępność usługi oraz jej cenę.
  1. Zawarcie umowy z uwzględnieniem koniecznych elementów, takich jak precyzyjny opis zakresów odpowiedzialności i tzw. scenariuszy wyjścia.

* _ Bezpieczeństwo IT w dużych firmach w Polsce 2016 _, raport przygotowany na zlecenie Intela na podstawie badania przeprowadzonego w kwietniu i maju 2016 roku.

Materiał przygotowany we współpracy z firmą Intel

Tagi: chmura, intel
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz