Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Rozliczenia gotówkowe

Kwoty graniczne rozliczeń gotówkowych:
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
  • stroną transakcji, z której wynika płatność - jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Zgodnie z powołanym przepisem kwota graniczna rozliczeń gotówkowych wynosi:

Data Kurs średni euro wg NBP
Równowartość 15 tys. euro
Podstawa prawna - tabela NBP
luty 2013 r. 4,1870 zł 62 805,00 zł 22/A/NBP/2013
styczeń 2013 r. 4,0882 zł 61 323,00 zł 252/A/NBP/2012
grudzień 2012 r. 4,1064 zł 61 596,00 zł 233/A/NBP/2012
listopad 2012 r. 4,1350 zł 62 025,00 zł 212/A/NBP/2012
październik 2012 r.
4,1138 zł
61 707,00 zł
189/A/NBP/2012
wrzesień 2012 r. 4,1838 zł 62 757,00 zł 169/A/NBP/2012
sierpień 2012 r. 4,1086 zł
61 629,00 zł 147/A/NBP/2012
lipiec 2012 r. 4,2613 zł
63 919,50 zł 125/A/NBP/2012
czerwiec 2012 r. 4,3889 zł
65 833,50 zł 105/A/NBP/2012
maj 2012 r. 4,1721 zł
62 581,50 zł 84/A/NBP/2012
kwiecień 2012 r. 4,1616 zł
62 424,00 zł
64/A/NBP/2012
marzec 2012 r. 4,1365
62 047,50 zł 42/A/NBP/2012
luty 2012 r.
4,2270 zł
63 405,00 zł 21/A/NBP/2012
styczeń 2012 r. 4,4168 zł
66 252,00 zł 252/A/NBP/2011
grudzień 2011 r. 4,5494 zł
68 241,00 zł 231/A/NBP/2011
listopad 2011 r. 4,3433 zł
65 149,50 zł
211/A/NBP/2011
październik 2011 r. 4,4112 zł
66 168,00 zł 190/A/NBP/2011
wrzesień 2011 r. 4,1445 zł
62 167,50 zł 168/A/NBP/2011
sierpień 2011 r. 4,0125 zł
60, 187,50 zł 146/A/NBP/2011
lipiec 2011 r. 3,9866 zł
59 799,00 zł 125/A/NBP/2011
czerwiec 2011 r. 3,9569 zł
59 353,50 zł 104/A/NBP/2011
maj 2011 r. 3,9353 zł
59 064,00 zł 82/A/NBP/2011
kwiecień 2011 r. 4,0119 zł
60 178,50 zł 63/A/NBP/2011
marzec 2011 r. 3,9763 zł
59 644,50 zł 40/A/NBP/2011
luty 2011 r. 3,9345 zł
59 017,50 zł 20/A/NBP/2011
styczeń 2011 r. 3,9603 zł 59 404,50 zł 255/A/NBP/2010
grudzień 2010 r.
4,0734 zł 61 101,00 zł 232/A/NBP/2010
listopad 2010 r. 3,9944 zł 59 916,00 zł 212/A/NBP/2010
październik 2010 r. 3,9870 zł 59,805,00 zł 191/A/NBP/2010
wrzesień 2010 r. 4,0038 zł 60 057,00 zł 169/A/NBP/2010
sierpień 2010 r. 4,0080 zł 60 120,00 zł 147/A/NBP/2010
lipiec 2010 r. 4,1458 zł 62 187,00 zł 125/A/NBP/2010
czerwiec 2010 r. 4,0770 zł 61 155,00 zł 104/A/NBP/2010
maj 2010 r. 3,9020 zł 58 530,00 zł 84/A/NBP/2010
kwiecień 2010 r. 3,8622 zł 57 933,00 zł 63/A/NBP/2010
marzec 2010 r. 3,9768 zł 59 652,00 zł 40/A/NBP/2010
luty 2010 r. 4,0616 zł 60 924,00 zł 20/A/NBP/2010
styczeń 2010 r. 4,1082 zł 61 623,00 zł 255/A/NBP/2009
grudzień 2009 r. 4,1431 zł 62 146,50 zł 233/A/NBP/2009
listopad 2009 r. 4.2430 zł 63 645,00 zł 213/A/NBP/2009
październik 2009 r.
4,2226 zł
63 339,00 zł
191/A/NBP/2009
wrzesień 2009 r.
4,0998 zł
61 497,00 zł
169/A/NBP/2009
sierpień 2009 r.
4,1605 zł
62 407,50 zł
148/A/NBP/2009
lipiec 2009 r.
4,4696 zł
67 044,00 zł
125/A/NBP/2009
czerwiec 2009 r.
4,4588 zł
66 882,00 zł
104/A/NBP/2009
maj 2009 r.
4,3838 zł
65 757,oo zł
84/A/NBP/2009
kwiecień 2009 r. 4.7013 zł 70 519,50 zł 63/A/NBP/2009
marzec 2009 r. 4.6578 zł 69 867,00 zł 41/A/NBP/2009
luty 2009 r. 4.4392 zł 66 588,00 zł 21/A/NBP/2009
styczeń 2009 r. 4.1724 zł 62 586,00 zł 254/A/NBP/2008
grudzień 2008 r. 3.7572 zł 56 358,00 zł 233/A/NBP/2008
listopad 2008 r. 3.6330 zł 54 495,00 zł 214/A/NBP/2008
październik 2008 r. 3.4083 zł 51 124,50 zł 191/A/NBP/2008
wrzesień 2008 r. 3.3460 zł 50 190,00 zł 169/A/NBP/2008
sierpień 2008 r. 3.2026 zł 48 039,00 zł 149/A/NBP/2008
lipiec 2008 r. 3.3542 zł 50 313,00 zł 126/A/NBP/2008
czerwiec 2008 r. 3.3788 zł 50 682,00 zł 105/A/NBP/2008
maj 2008 r. 3.4604 zł 51 906,00 zł 85/A/NBP/2008
kwiecień 2008 r. 3.5258 zł 52 887,00 zł 63/A/NBP/2008
marzec 2008 r. 3.5204 zł 52 806,00 zł 43/A/NBP/2008
luty 2008 r. 3.6260 zł 54 390,00 zł 22/A/NBP/2008
styczeń 2008 r. 3.5820 zł 53 730,00 zł 252/A/NBP/2007
grudzień 2007r. 3.6267 zł 54 400,50 zł 233/A/NBP/2007
listopad 2007 r. 3.6306 zł 54 459,00 zł 212/A/NBP/2007
październik 2007 r. 3.7775 zł 56 662,50 zł 189/A/NBP/2007
wrzesień 2007 3.8230 zł 57 345,00 zł 169/A/NBP/2007
sierpień 2007 3.7900 zł 56 850,00 zł 147/A/NBP/2007
lipiec 2007 3.7658 zł 56 487,00 zł 125/A/NBP/2007
czerwiec 2007 3.8190 zł 57 285,00 zł 105/A/NBP/2007
maj 2007 3.7879 zł 56 818,50 zł 84/A/NBP/2007
kwiecień 2007 3.8695 zł 58 042,50 zł 64/A/NBP/2007
marzec 2007 3.9175 zł 58 762,50 zł 42/A/NBP/2007
luty 2007 3.9320 zł 58 980,00 zł 22/A/NBP/2007
styczeń 2007 3.8312 zł 57 468,00 zł 252/A/NBP/2006
grudzień 2006 3.8166 zł 57 249,00 zł 233/A/NBP/2006
listopad 2006 3.8871 zł 58 306,50 zł 212/A/NBP/2006
październik 2006 3.9835 zł 59 752,50 zł 190/A/NBP/2006
wrzesień 2006 3.9369 zł 59 053,50 zł 169/A/NBP/2006
sierpień 2006 3.9321 zł
58 981,50 zł
147/A/NBP/2006
lipiec 2006 4.0434 zł
60 651,00 zł
126/A/NBP/2006
czerwiec 2006 3.9472 zł
59 208,00 zł
105/A/NBP/2006
maj 2006 3.8740 zł 58 110,00 zł 84/A/NBP/2006
kwiecień 2006 3.9357 zł 59 035,50 zł 65/A/NBP/2006
marzec 2006 3.7726 zł 56 589,00 zł 42/A/NBP/2006
luty 2006 3.8285 zł 57 427,50 zł 22/A/NBP/2006
styczeń 2006 3.8598 zł 57 897,00 zł 252/A/NBP/2005


104/A/NBP/2010
Money.pl
Po huraganach polisy majątkowe podrożeją. Przedsiębiorcy mogą je odczuć w momencie odnawiania umów Po huraganach polisy majątkowe podrożeją. Przedsiębiorcy mogą je odczuć w momencie odnawiania umów
Zabezpieczenie się na wypadek klęsk żywiołowych może już nie być tanie. Od kilku lat w ubezpieczeniach majątkowych panuje wojna cenowa. Skala zniszczeń po ostatnich nawałnicach powinna ją zakończyć - prognozuje środowy "Puls Biznesu".

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Co zrobić, by wyjść na prostą? Firmy w coraz trudniejszej sytuacji. Co zrobić, by wyjść na prostą?
Słabsza od oczekiwanej dynamika gospodarki, rosnące wyzwania rynkowe i zbyt wysokie zobowiązania powodują, że coraz większej liczbie firm trudno utrzymać stabilny rozwój. Dla sporej grupy przedsiębiorstw nadchodzi więc czas dostosowywania się do trudniejszej rzeczywistości, zmiany modelu biznesowego, uelastycznienia działania czy wręcz zmian personalnych. Trafna diagnoza problemów i podjęte w odpowiednim czasie działania pozwalają w wielu wypadkach uniknąć upadłości. Coraz więcej przedsiębiorców korzysta z postępowań restrukturyzacyjnych.