Money.plFirmaWszystko o leasinguPodstawy leasinguDla kogo, jaki leasing?
Fot. PAP/Paweł Kula

Przede wszystkim to minimum formalności. Nie trzeba dużej gotówki, aby zdobyć sprzęt potrzebny do prowadzenia biznesu. Co więcej, można zyskać wyższe koszty podatkowe niż przy kredycie, od którego odliczysz wyłącznie odsetki kredytowe. Wybierz opcję korzystną dla siebie: leasing finansowy lub operacyjny.

O leasing mogą ubiegać się tylko firmy. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, ale również spółka prawa handlowego. Wymagana jest również zdolność kredytowa, czyli trzeba zarabiać. Wnioskującego o leasing nie obciąża jego dotychczasowa historia kredytowa. I, co ważne, na początek potrzebna będzie gotówka na wpłatę wstępną, liczona procentowo od wartości leasingowanego przedmiotu.

Umowę leasingową można podpisać bezpośrednio z dostawcą. Wówczas w umowie występują dwie strony: przedsiębiorca i finansujący, będący jednocześnie producentem. Natomiast przy leasingu pośrednim, oprócz leasingobiorcy (przedsiębiorcy) i dostawcy pojawia się trzeci podmiot - finansujący (bank).

Przez cały okres leasingowania przedmiot formalnie nie należy do przedsiębiorcy, a do finansującego. Postanowienia umowy (na przykład terminy płatności, czy okres leasingowania) zależą po pierwsze od rodzaju leasingu, a następnie od uzgodnień obu stron.

Dostępne są dwie formy leasingu: finansowy (zwany kapitałowym) oraz operacyjny. Wybór leży po stronie przedsiębiorcy (zwanego leasingobiorcą). Który sposób finansowania bardziej się jemu opłaca?

W ramach umowy leasingu przedsiębiorca może kupić wyposażenie firmy, mogą to być maszyny budowlane, wyposażenie gabinetów lekarskich, kosmetycznych, czy środków transportu. Jak wynika z raportów publikowanych przez GUS, największym zainteresowaniem cieszą się samochody osobowe. Tutaj warto podkreślić, że w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jako właściciel będzie widniał bank (finansujący).

Operacyjny czy finansowy?

Wybór leasingu operacyjnego to przede wszystkim niższe nakłady finansowe na początku. Przedsiębiorca ma prawo wpisać w koszty podatkowe opłatę wstępną, comiesięczne raty leasingowe (część kapitałową oraz odsetki) oraz koszty eksploatacji. Na przykład przy leasingowaniu samochodu, można wpisać w koszty wydatki na części, paliwo, czy ubezpieczenie.

Minimalny okres trwania umowy to niespełna połowa (a dokładnie 40 procent) okresu amortyzacji środka trwałego. Na przykład, według przepisów amortyzacja samochodu osobowego trwa 5 lat, w związku z tym umowa leasingu operacyjnego trwałaby minimum 2 lata. Po zakończonej umowie leasingowany przedmiot można wykupić.

Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na leasing finansowy przy pierwszej racie będzie musiał zapłacić z góry pełną kwotę podatku VAT. Leasingowany przedmiot trzeba wpisać do majątku firmy. Dzięki temu zyska się możliwość odliczania od podatku rat amortyzacyjnych (kosztów związany z utratą wartości na skutek zużycia). Ponad to podatki można obniżyć o część odsetkową raty leasingowej oraz koszty eksploatacji.

Natomiast po jego zakończeniu umowy i uregulowaniu ostatniej raty formalnym właścicielem zostaje przedsiębiorca, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Różnice w leasingu operacyjnym i finansowym
Źródło: Money.pl
Leasing operacyjny Leasing finansowy
Opłatę wstępną (czynsz inicjalny) wpisuje się jednorazowo w koszty podatkowe. W koszty uzyskania przychodu wpisuje się odpisy amortyzacyjne rozłożone w czasie.
Od podatku odlicza się pełną ratę leasingową (kapitał oraz odsetki). W koszty podatkowe zalicza wyłącznie odsetki od raty leasingowej (bez kapitału).
Podatek VAT odlicza się od rat leasingowych. Podatek VAT płaci jest jednorazowo przy pierwszej racie.
Przykład

Przedsiębiorca zamierza wziąć w leasing samochód osobowy, który w 100 procentach będzie wykorzystywał w celach służbowych. Jest wstanie zapłacić 10 procentowy kapitał początkowy (tak zwana wpłata wstępna) od wartości pojazdu. Cenna netto pojazdu to 100 tys. zł.

Umowa została podpisana na 3 lata. Kosz wykupu leasingowanego samochodu został wyceniony 1000 zł (1 procent wartości samochodu). Miesięczna rata leasingowa wraz z odsetkami wynosi
2 854,17 zł.

Rozpatrując powyższą ofertę w kontekście leasingu operacyjnego i finansowego, to w obu przypadkach całkowity koszt zakupu netto wynosi 113 750,12 zł (102 750,12+10 000,00+1 000).

Kolejny wydatek to podatek VAT, który wynosi 26 162,53 zł. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca zapłaci podatek w częściach. 2 300 zł przy opłacie wstępnej, 656,46 zł przy każdej racie leasingowej oraz 230 zł przy wykupie samochodu.

Z kolei w leasingu finansowym całą kwotę podatku trzeba opłacić jednorazowo z góry.

Z punktu widzenia finansowego więcej pieniędzy trzeba zainwestować na początku w leasingu finansowym niż w operacyjnym.

W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca odpisze od podatku jednorazowo wpłatę wstępną 10 tys. zł oraz pełne raty leasingowe.

Z kolei w leasingu finansowym przedsiębiorca w koszty uzyskania przychodu zaliczy w koszty podatkowe wartość samochodu za pomocą stałych odpisów amortyzacyjnych przez okres 5 lat.

 

Ustawa o PIT określa limity w zakresie amortyzacji samochodów osobowych o wartości początkowej powyżej 20.000 euro. Zgodnie z jego treścią nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Czytaj więcej w Money.pl

Dodatkowe koszty za zwrot podatku PIT
Fiskus może zażądać od ciebie 1 procenta kwoty, która ma Ci oddać.
Jeździsz służbowym autem? Zapłacisz za to
Od nowego roku obowiązują stałe stawki, zależne od pojemności silnika. Zobacz ile zapłacisz.
Problemy z biznesem? Jest na to sposób
Możesz zaoszczędzić i legalnie nie płacić składek ani podatku.
Szybszy zwrot podatku? Wystarczy jeden druk
Urząd skarbowy może oddać ci pieniądze nawet o kilka miesięcy wcześniej

 

ZOBACZ TAKŻE:

Money.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI