Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
vat
25.09.2008 07:03

Firmy dostaną miliardy zwrotu VAT?

ETS rozpatrzy sprawę odliczeń VAT od paliwa do samochodów firmowych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

*Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzy dziś sprawę odliczeń VAT od paliwa do samochodów firmowych. *

Jeżeli wyrok będzie korzystny dla polskich podatników, firmy będą mogły ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Według szacunków kancelarii Baker&McKenzie, reprezentującej firmę pozywającą polski rząd, w grę wchodzi kwota 4 miliardów złotych.

Sprawa jest tym istotniejsza, że w przypadku wyroku uznającego polskie przepisy za niezgodne z prawem unijnym przedsiębiorca będzie mógł w prosty sposób ubiegać się o zwrot nadpłaconego VAT. Wyrok ETS stosowany jest bezpośrednio, nie będą więc potrzebne dodatkowe pozwy, czy indywidualne badanie sprawy, wystarczy więc złożenie odpowiednich korekt deklaracji.

Sprawa dotyczy niezgodności polskiego prawa z postanowieniami VI dyrektywy unijnej. Przyjęta przez Polskę w dniu akcesji dyrektywa mówi, że państwa członkowskie mogą zachować wyłączenia istniejące w ich prawie krajowym w momencie wejścia w życie dyrektywy.

Sporne przepisy miały określić, jaki samochód może być uznany za _ ciężarowy _ a jaki pozostaje autem osobowym. Ustawodawca wychodzi tu z założenia, że samochody osobowe nie są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z czym nie powinno przysługiwać w ich przypadku odliczenie podatku VAT

Do 1 maja 2004 odliczenie przysługiwało przy samochodach o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kg.

Jednak 1 maja 2004 roku, kiedy to dyrektywa weszła w naszym kraju w życie, równocześnie z nią wprowadzono przepis, ograniczających przedsiębiorcom odliczanie podatku od paliw. Warunkiem odliczenia stało się spełnianie przez auta tzw. _ wzoru Lisaka _.

_ Wzór Lisaka _: Vat odliczyć można, gdy dopuszczalna ładowność jest nie niższa niż: 357 kg + liczba miejsc x 68 kg.

W związku z licznymi protestami przedsiębiorców w sierpniu 2005 roku przepisy ustawy o VAT ponownie zmieniono, uzależniając uznanie auta za ciężarowe od długości trwale oddzielonej części ładunkowej.

W efekcie wprowadzonych zmian, których autorem był wiceminister finansów Jarosław Neneman, firmy, które kupiły samochody spełniające wymagane przez _ wzór Lisaka _ kryteria straciły nagle prawo do odliczania podatku.

W ten sposób Ministerstwo Finansów już podczas obowiązywania VI dyrektywy ograniczyło prawa części przedsiębiorców.

Nie wiadomo jeszcze, czy wyrok ETS dotyczyć będzie jedynie zmiany wzoru Lisaka na wzór Nenemana, czy też wprowadzenie tego pierwszego równocześnie z implementacją VI dyrektywy. Za niezgodne z prawem unijnym Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał już bowiem samo ograniczenie, odbierające prawa do odliczeń firmom używającym aut o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 500 kilogramów.

Tagi: vat, wiadomości, gospodarka, najważniejsze
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz