Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nowe limity dla VAT, ryczałtu i księgi

0
Podziel się:

Po przekroczeniu kwot granicznych podatników czekają nowe obowiązki rozliczeniowe
Od 2007 roku VAT powinni zacząć płacić podatnicy, którzy w 2006 roku uzyskali obrót przekraczający 39 700 zł. Tyle bowiem wyniesie w przyszłym roku limit zwolnienia VAT. Na ten rok wynosi on 39 200 zł. Jak oblicza się limit?

*Od 2007 roku VAT powinni zacząć płacić podatnicy, którzy w 2006 roku uzyskali obrót przekraczający 39 700 zł. Tyle bowiem wyniesie w przyszłym roku limit zwolnienia VAT. Na ten rok wynosi on 39 200 zł. Jak oblicza się limit? *
Zgodnie z ustawą o VAT, zwolnieni z tego podatku są podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 10 tys. euro. Kwotę tę przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 100 zł. W poniedziałek 2 października 2006 r. średni kurs euro wynosił 3,9745 zł. Trzeba więc pomnożyć 10 tys. euro przez 3,9745 zł, co daje 39 745 zł (10 000 x 3,9745 = 39 745). Kwotę tę zaokrągla się do 100 zł. Stąd pułap zwolnienia z VAT na 2007 rok wyniesie 39 700 zł. Taka kwota dotyczy jednak podatników kontynuujących działalność.

Przekroczenie limitu 10 tys. euro

"W momencie przekroczenia limitu 10 tys. euro podatnik VAT traci prawo do zwolnienia. W konsekwencji powinien on opodatkować nadwyżkę przekraczającą kwotę limitu" - wyjaśnił GP Przemysław Prymas, doradca podatkowy z HLB Frąckowiak i Wspólnicy.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność w ciągu roku limit zwolnienia będzie odpowiednio niższy.

"Podatnik rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy limitu w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży" - mówi Ewa Sokołowska-Strug, doradca podatkowy z Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej.

*Dla małych podatników VAT *
W 2007 roku zmienią się limity dla tzw. małego podatnika VAT. Jest nim podatnik:

u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 800 tys. euro,
prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 30 tys. euro.

Przeliczenia kwot w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Ponieważ kurs ten wynosił 3,9745 zł, to równowartość 800 000 euro wynosi 3 179 600 zł (800 000 x 3,9745 = 3 179 600). Po zaokrągleniu do 1000 zł limit będzie wynosił 3 180 000 zł. Natomiast kwota graniczna wynosząca 30 000 euro po przeliczeniu na złote wyniesie 119 235 zł (30 000 x 3,9745 = 119 235). Po zaokrągleniu do 1000 zł limit będzie wynosił 119 000 zł.

"W przypadku małego podatnika VAT (do 800 000 euro), po przekroczeniu limitu podlega on opodatkowaniu na zasadach ogólnych począwszy od miesiąca następującego po kwartale, w którym przekroczył limit" - podkreśla Przemysław Prymas z HLB Frąckowiak i Wspólnicy.

W przyszłym roku zmienią się również limity dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tej uproszczonej formy opodatkowania mogą korzystać podatnicy, jeżeli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła 250 000 euro. To tylko jeden z warunków umożliwiających opłacanie ryczałtu, jednak ważny. Kwoty w euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponieważ 1 października wypadał w tym roku w niedzielę, obowiązywała w tym dniu tabela kursów z piątku, w której kurs euro ustalono na 3,9835 zł. Limit dla ryczałtu w 2007 roku będzie zatem wynosił 995 875 zł. Ulegnie nieznacznemu zwiększeniu, gdyż poprzednio kwota ta wynosiła 979 150 zł.

"W przypadku przekroczenia przez podatnika limitu 250 000 euro w trakcie roku podatkowego traci on prawo do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego począwszy od następnego roku podatkowego" - mówi Przemysław Prymas.

*Jak zmieniał się limit 4000 euro dla najmu *
na 2004 rok 18 274 zł
na 2005 rok 17 514,80 zł
na 2006 rok 15 666,40 zł

*Dla wynajmujących lokale *
Od 2007 roku zmieni się limit dla najmu opodatkowanego na zasadach zryczałtowanych. Dla przychodów z najmu nieprzekraczających równowartości 4 tys. euro stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc. przychodu. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty granicznej musi być zastosowana stawka 20-proc. Zasady przeliczania limitu są takie same jak przedstawione dla ryczałtu dla działalności gospodarczej. Zatem limit ten wynosi w 2007 roku 15 934 zł (4000 x 3,9835 = 15 934). W roku 2006 było to 15 666 zł 40 gr.

*Wyższy próg dla ksiąg *
Kolejna zmiana dotyczy limitu, po przekroczeniu którego przedsiębiorca musi zacząć prowadzić pełne księgi rachunkowe. Powinien to zrobić, jeżeli jego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych 800 tys. euro.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote po średnim kursie ustalonym przez NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Ponieważ w tym roku 30 września wypadał w sobotę, obowiązywała tabela NBP z piątku 29 września. Kurs średni euro wyniósł w tym dniu 3,9835 zł. Oznacza to, że limit przychodów na 2007 rok zobowiązujący do założenia ksiąg rachunkowych będzie wynosił 3 186 800 zł (na 2006 rok jest to 3 133 280 zł).

podatki
vat
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)