Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Trzeba zawiadomić urząd o zmianie dowodu

Trzeba zawiadomić urząd o zmianie dowodu

Zmieniając dowód osobisty trzeba zaktualizować swoje dane w urzędzie skarbowym.

W związku z trwającym obecnie procesem wymiany dowodów osobistych, który zakończy się 31 grudnia 2007 r., Ministerstwo Finansów przypomina wszystkim podatnikom wymieniającym dowody osobiste, o obowiązku aktualizacji danych identyfikacyjnych.

JAKI DOKUMENT MUSIMY ZŁOŻYĆ PRZY ZMIANIE DOWODU?

Zgłoszenia aktualizacyjnego należy dokonać do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

  • - NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą,
  • - NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej w terminie określonym w art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269 poz.2681 z późn. zm.).
  • 1. Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego obowiązani są dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.
  • 2. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący w ogóle działalności gospodarczej obowiązani są dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Emeryci i renciści mogą dokonać aktualizacji za pośrednictwem ZUS. Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty.

Organ ten obowiązany jest do poinformowania podatnika o obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego oraz do przekazania zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.

Więcej - Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
podatnik253
159.205.35.* 2015-01-21 13:08
od 1 stycznia 2012r nie ma takiego obowiązku.Krótko i na temat.
anonimowy
77.254.14.* 2012-08-14 09:40
Dzwoniłam właśnie do Urzędu Skarbowego, Zus-u i swojego banku - tylko bank wymaga odwiedzin z nowym dowodem...
kamsta
78.131.137.* 2012-03-29 08:10
od 2012 nie ma konieczności zgłoszenia wymiany dowodu osobistego w Urzędzie Skarbowym. Aktualny wniosek do aktualizacji danych osobowych to ZAP-3, gdzie nie jest uwzględniona żadna rubryka dotycząca dokumentu tożsamości. Najlepiej jednak zadzwonić do Urzędu i dowiedzieć się osobiście.
Zobacz więcej komentarzy (10)