Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Ulga na Internet - kiedy i dla kogo?

Ulga na Internet - kiedy i dla kogo?

Od dochodu, czy od podatku?

Przepisy podatkowe od 2005 r. przewidują odliczenie związane z korzystaniem podatnika z sieci internetowej. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. odliczeniu od dochodu przed Z przepisów wyraźnie wynika, że odliczeniu od dochodu nie podlegają wydatki poniesione w związku z uzyskaniem dostępu do internetu na przykład w kafejce internetowej.opodatkowaniem podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Ulga ta polega zatem na pomniejszeniu dochodu przed opodatkowaniem, a nie na odliczeniu poniesionego wydatku (lub jego części) bezpośrednio od podatku. Jednocześnie, na podstawie art. 26 ust. 7 pkt 1 u.p.d.o.f., wysokość wydatków na określony powyżej cel dla potrzeb odliczenia ustala się na podstawie faktury - w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.


Małżeństwo może odliczyć podwójnie

Warto przy okazji wyjaśnić, że omawiana ulga, a ściślej rzecz ujmując, jej limit dotyczy odrębnie każdego z małżonków. Jeżeli zatem każde z nich ponosi wydatki na korzystanie z sieci, każde może w pełni wykorzystać limit 760 zł. Jednakże jeżeli faktura wystawiana jest na imię jednego, to wydatek może odliczyć tylko ten małżonek, na którego imię wystawiono fakturę. Jeżeli dokument ten jest wystawiony na imię obojga i nie wynika z niego, ile płacą poszczególni zobowiązani (zazwyczaj nie jest to ujęte, gdyż jest to tzw. zobowiązanie solidarne), wydatek dla celów podatkowych należy podzielić na pół. W przypadku faktury wystawionej na więcej niż jednego podatnika należna opłata podlega zatem stosownemu do danego stanu faktycznego podzieleniu.

Pytanie:

Mieszkam w wielorodzinnym budynku znajdującym się na niewielkim osiedlu. Wspólnota lokatorska założyła stowarzyszenie, które kilka lat temu doprowadziło do założenia lokalnej sieci komunikacyjnej z dostępem do internetu. Działanie to miało na celu obniżenie kosztów. Opłaty z tytułu korzystania z tej usługi wpłacam na konto stowarzyszenia, które następnie rozlicza się z naszym operatorem. Czy będę mogła skorzystać z ulgi?


Z informacji zawartych w pytaniu wynika, że Czytelniczka, wpłacając pieniądze na konto stowarzyszenia, nie otrzymuje faktury (stowarzyszenie nie jest bowiem dostawcą usługi, a jedynie swoistym pośrednikiem). W związku z tym wydatki, o których mowa, nie podlegają uwzględnieniu w rocznym rozliczeniu podatkowym w postaci ulgi związanej z korzystaniem podatnika z internetu.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6a, art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z poźn. zm.).

internet, ulga, podatek, pit
Przegląd Podatkowy
Czytaj także
Polecane galerie
anna448
176.112.74.* 2014-03-16 10:56
Czy jak na początku internet był na tatę i on już się rozliczał za dwa lata to jak teraz jest internet na mnie a mamy jeden adres zamieszkania to czy ją teraz też mogę go odliczyć od swojego dodatku.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
87monika
83.20.143.* 2014-02-28 15:37
czy można odliczyć internet w telefonie i w jaki sposób to obliczyć???
jest to razem w pakiecie za telefon i za tv.
piasny
83.7.215.* 2012-09-08 11:33
mam pytanie jest już wrzesień a ja nie dostałem zwrotu za internet nie wiem czemu? Zeznanie mam dobrze wypełnione
Zobacz więcej komentarzy (409)