Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
bgk
27.03.2006 10:00

Państwo pomaga w innowacjach

W kwietniu już po raz drugi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o preferencyjny kredyt na zakup nowych technologii. Kredyt udzielany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach rynkowych, czyli tych samych, które dotyczą zwykłego kredytu inwestycyjnego.

Podziel się
Dodaj komentarz

W kwietniu już po raz drugi przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o preferencyjny kredyt na zakup nowych technologii. Kredyt udzielany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach rynkowych, czyli tych samych, które dotyczą zwykłego kredytu inwestycyjnego.

Podstawową zaletą kredytu technologicznego jest to, że przy spełnieniu odpowiednich warunków przedsiębiorca może uzyskać umorzenie nawet do 50% kapitału.

Kto może uzyskać kredyt?

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na nową inwestycję finansowaną z kredytu preferencyjnego muszą przede wszystkim upewnić się, czyMaciej Tekielski z BGK: _ W pierwszej turze składania wniosków, która odbyła się między 20 a 31 października ubiegłego roku na 30 złożonych wniosków odrzuconych zostało 12. Główną przyczyną nieprzyznania kredytu był brak zadawalającej ekspertyzy. _ technologia, którą zamierzają wdrożyć nie jest stosowana na świecie dłużej, niż pięć lat.

Ponadto technologia ta powinna umożliwić wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług.

By uzyskać kredyt trzeba więc przedstawić odpowiednią ekspertyzę naukową – wydaną przez uznaną placówkę o zasięgu ogólnopolskim, prowadzącą badania w danej dziedzinie.

Podobnie, jak przy innych kredytach, bank nie sfinansuje całości inwestycji. Minimalny wkład własny wynosi 25%. Ponieważ z kredytu finansowane mogą być jedynie wydatki dokumentowane fakturami, wkładem własnym przedsiębiorcy mogą być płace oraz inne związane z inwestycją wydatki, na które nie można wystawić faktury.

| Kto nie otrzyma kredytu: |
| --- |
| * w przypadku spółki kapitałowejspółka wykazującemu niepokrytą stratę z lat ubiegłych, łącznie z wynikiem finansowym roku bieżącego, przewyższającą 50% wartości kapitału zakładowego oraz stratę w ostatnim roku obrotowym przewyższającą 25% wartości kapitału zakładowego, * w przypadku spółki niebędącej spółką kapitałową – spółka wykazująca stratę przewyższającą 50% wartości majątku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę oraz stratę w ostatnim roku obrotowym przewyższającą 25% wartości tego majątku, * *upadłość - *spółka spełniająca kryteria kwalifikujące do wszczęcia wobec niej postępowania upadłościowego |

Kiedy i gdzie składać wnioski?

O kredyt technologiczny ubiegać się można przez trzy miesiące w roku. Pierwsze tegoroczne wnioski składać można między 1 a 30 kwietnia. Następną szansę spóźnialscy dostaną w lipcu a później w październiku.

Wnioski składać należy w oddziałach Banku Gospodarstwa Krajowego.

| Umorzenie kredytu |
| --- |
| *Wysokość umorzenia uzależniona jest od miejsca realizacji inwestycji technologicznej, i nie może przekroczyć: * * 30% wydatków poniesionych na realizację inwestycji technologicznej w Warszawie lub Poznaniu, * 40% wydatków poniesionych na realizację inwestycji technologicznej we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku-Gdyni-Sopocie, * 50% wydatków poniesionych na realizację inwestycji technologicznej na pozostałych obszarach W przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, powyższe limity podwyższa się o 15 punktów procentowych, z wyłączeniem przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu, z zastrzeżeniem, że umorzenie dokonywane jest do wysokości 50% kwoty wykorzystanego kredytu technologicznego |

Ponieważ umorzenie dokonywane jest ze środków budżetowych, należy je traktować jak pomoc publiczną. Informacji o warunkach udzielania kredytu oraz niezbędnej dokumentacji udzielają pracownicy BGK, pod numerami telefonów: tel. (0-22) 522 95 52 i 596 59 66 oraz w oddziałach i na stornie _ banku BGK _.Aby otrzymać umorzenie części kredytu przedsiębiorca spełnić musi kilka warunków. Przede wszystkim poniesione na nową technologię wydatki muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, przeznaczonymi na zakup, modernizację lub rozbudowę środków trwałych, a także ich instalację i uruchomienie zakup patentów i licencji oraz prace badawczo – rozwojowe i ekspertyzy.

Ponadto umorzenie możliwe jest tylko w przypadku, gdy wydatki te okazały się uzasadnione, czyli kiedy dzięki nim uruchomiono nową technologię. Aby kredyt wykorzystywano tylko na technologie naprawdę potrzebne umorzenia dokonuje się na podstawie zapłaconych kredytobiorcy faktur sprzedaży.

Tagi: bgk, ekspert, wiadomości, gospodarka, porady, porady bankowe, unia, najważniejsze, gospodarka polska, fundusze unijne, gospodarka światowa, banki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz