Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2017, nr 0, poz. 269 z dnia 2017-02-15

Dziennik Ustaw - rok 2017, nr 0, poz. 269 z dnia 2017-02-15

Wydany przez:Prezes Rady Ministrów
Data ogłoszenia:2017-02-15
Tytuł aktu:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Stargard w województwie zachodniopomorskim
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2017-02-14
Data wejscia w życie:2017-02-16

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 0 z 2017 roku - pozostałe dokumenty: