Money.pl Firma Akty prawne

Dzienniki Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2017, nr 0, poz. 1389 z dnia 2017-07-20

Dziennik Ustaw - rok 2017, nr 0, poz. 1389 z dnia 2017-07-20

Wydany przez:Sejm
Data ogłoszenia:2017-07-20
Tytuł aktu:Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2017-06-22
Data wejscia w życie:2017-10-21

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 0 z 2017 roku - pozostałe dokumenty: