Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2014, nr 0, poz. 986 z dnia 2014-07-25

Wydany przez:
Data ogłoszenia:2014-07-25
Tytuł aktu:Poprawka przyjęta w Madrycie dnia 28 listopada 2003 r. do artykułów 25 i 26 Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2004-12-31
Data wejscia w życie:2013-02-06
Data obowiązywania:2013-02-06

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 0 z 2014 roku - pozostałe dokumenty: