Money.plFirmaAkty prawne

Dziennik Ustaw - rok 2014, nr 0, poz. 1560 z dnia 2014-11-12

Wydany przez:Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data ogłoszenia:2014-11-12
Tytuł aktu:Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2014-10-20
Data wejscia w życie:2014-11-27
Data obowiązywania:2014-11-27

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 0 z 2014 roku - pozostałe dokumenty: