Money.plFirmaGrupa pl.soc.prawo

nakaz zapłaty a doręczenie

poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo
2007-09-06 16:27 nakaz zapłaty a doręczenie Zibii
witam ponownie

z racji obowiązków zajmuję się kierowaniem pozwów do sądu o wydanie nakazu
zapłaty w postępowaniu upominawczym ( a w przypadku klauzuli wykonalności
kieruję to dalej do komornika). Po wizycie komornika zawyczaj dłużnicy
zgłaszają się osobiście i wszystko płacą. Bardzo często ich wymówką jest to,
że o niczym nie wiedzieli, że nie dostali wezwania na żadną sprawę w sądzie
itp.

Poszę powiedzieć czy sąd MUSI dostarczyć takiemu pozwanemu nakaz zapłaty
za potwierdzeniem odbioru (zazwyczaj jest to przez gońca sądowego) cyz sąd
uważa taki nakaz za doręczony jeżeli np. goniec próbował dwa razy i nikogo
nie zastał. Nie bardzo mi się chce wierzyć że dłuznik nie otrzymał z sądu
żadnego pisma o toczącej się sprawie/nakazie itp. Miałem przypadki że sąd
zwracał się do mnie o podanie aktualnego adresu dłużnika, żeby mu takie
pismo dostarczyć więc silą rzeczy dłużnik musiał dostać takie pismo

zibi


2007-09-06 16:32 Re: nakaz zapłaty a doręczenie Liwiusz
Zibii pisze:

> Poszę powiedzieć czy sąd MUSI dostarczyć takiemu pozwanemu nakaz zapłaty
> za potwierdzeniem odbioru (zazwyczaj jest to przez gońca sądowego) cyz sąd
> uważa taki nakaz za doręczony jeżeli np. goniec próbował dwa razy i nikogo
> nie zastał. Nie bardzo mi się chce wierzyć że dłuznik nie otrzymał z sądu
> żadnego pisma o toczącej się sprawie/nakazie itp. Miałem przypadki że sąd
> zwracał się do mnie o podanie aktualnego adresu dłużnika, żeby mu takie
> pismo dostarczyć więc silą rzeczy dłużnik musiał dostać takie pismo


Jeśli dłużnik listu nie odbierze i wróci do sądu z adnotacją "nie
odebrano w terminie", to nakaz zapłaty uznaje się za doręczony.

Jeśli natomiast wróci z adnotacją "adresat tu nie mieszka" lub
podobnym, wtedy sąd prosi o podanie aktualnego adresu. Wtedy musimy
podać taki adres, aby sąd mógł dostarczyć nakaz zapłaty, albo udowodnić,
że dłużnik faktycznie tam mieszka (np. poprzez przedstawienie wypisu z
KRSu, czy z odpowiedniego urzędu o zameldowaniu osoby).

--
Pozdrawiam!
Liwiusz
www.liwiusz.republika.pl
Masz wierzytelność i chcesz ją sprzedać lub potrzebujesz pomocy w jej
egzekukcji => http://www.kwm.net.pl
2007-09-06 17:10 Re: nakaz zapłaty a doręczenie krzysiek
Użytkownik "Liwiusz" napisał w wiadomości
news:fbp321$qec$1@news.onet.pl...
> Zibii pisze:
>
>> Poszę powiedzieć czy sąd MUSI dostarczyć takiemu pozwanemu nakaz
>> zapłaty za potwierdzeniem odbioru (zazwyczaj jest to przez gońca
>> sądowego) cyz sąd uważa taki nakaz za doręczony jeżeli np. goniec
>> próbował dwa razy i nikogo nie zastał. Nie bardzo mi się chce wierzyć że
>> dłuznik nie otrzymał z sądu żadnego pisma o toczącej się sprawie/nakazie
>> itp. Miałem przypadki że sąd zwracał się do mnie o podanie aktualnego
>> adresu dłużnika, żeby mu takie pismo dostarczyć więc silą rzeczy dłużnik
>> musiał dostać takie pismo
>
>
> Jeśli dłużnik listu nie odbierze i wróci do sądu z adnotacją "nie
> odebrano w terminie", to nakaz zapłaty uznaje się za doręczony.
>
> Jeśli natomiast wróci z adnotacją "adresat tu nie mieszka" lub podobnym,
> wtedy sąd prosi o podanie aktualnego adresu. Wtedy musimy podać taki
> adres, aby sąd mógł dostarczyć nakaz zapłaty, albo udowodnić, że dłużnik
> faktycznie tam mieszka (np. poprzez przedstawienie wypisu z KRSu, czy z
> odpowiedniego urzędu o zameldowaniu osoby).
>
> --
> Pozdrawiam!
> Liwiusz
> www.liwiusz.republika.pl
> Masz wierzytelność i chcesz ją sprzedać lub potrzebujesz pomocy w jej
> egzekukcji => http://www.kwm.net.pl


witam

ja myślę, że skoro pytający mówi w pytaniu o doręczeniu nakazu zapłaty w
postępowaniu upominawczym, to musimy zaglądnąć do przepisu art.502 [1] kpc,
który stanowi, że jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z
przyczyn określonych w art.499pkt4kpc (miejsce pobytu pozwanego nie jest
znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju - a zatem
gdy nie jest powodowi znane aktualnie miejsce pobytu dłużnika w kraju),
wówczas sąd z urzędu uchyla wydany nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje
odpowiednie czynności, tj. kieruje sprawę do postępowania zwykłego i wzywa
powoda by w określonym terminie wskazał adres pozwanego pod rygorem
zawieszenia postępowania; to samo w sytuacji nakazu zapłaty wydanego w
postępowaniu nakazowym, bo o takie nakazy zapłaty pytającemu chodzi;
doręczenie nakazu zapłaty musi nastąpić w kraju, zatem jeżeli znamy adres
zagranicą, ale w kraju nie znamy, to niestety ale ww. przepisy znajdą
zastosowanie po wydaniu nakazu zapłaty (czy w post. nakazowym czy
upominawczym);

pzdr
k

2007-09-06 20:46 Re: nakaz zapłaty a doręczenie kam
krzysiek pisze:
>> Jeśli natomiast wróci z adnotacją "adresat tu nie mieszka" lub podobnym,
>> wtedy sąd prosi o podanie aktualnego adresu. Wtedy musimy podać taki
>> adres, aby sąd mógł dostarczyć nakaz zapłaty, albo udowodnić, że dłużnik
>> faktycznie tam mieszka (np. poprzez przedstawienie wypisu z KRSu, czy z
>> odpowiedniego urzędu o zameldowaniu osoby).

potwierdzenie zameldowania raczej nie wystarczy do uznania za doręczone

> ja myślę, że skoro pytający mówi w pytaniu o doręczeniu nakazu zapłaty w
> postępowaniu upominawczym, to musimy zaglądnąć do przepisu art.502 [1] kpc,
> który stanowi, że jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z
> przyczyn określonych w art.499pkt4kpc (miejsce pobytu pozwanego nie jest
> znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju - a zatem
> gdy nie jest powodowi znane aktualnie miejsce pobytu dłużnika w kraju),
> wówczas sąd z urzędu uchyla wydany nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje
> odpowiednie czynności, tj. kieruje sprawę do postępowania zwykłego i wzywa
> powoda by w określonym terminie wskazał adres pozwanego pod rygorem
> zawieszenia postępowania;

praktyka w tym zakresie bywa różna...

KG
2007-09-07 08:40 Re: nakaz zapłaty a doręczenie Krzysiek
Użytkownik "kam" napisał w wiadomości
news:fbphu5$pvp$1@inews.gazeta.pl...
> krzysiek pisze:
>>> Jeśli natomiast wróci z adnotacją "adresat tu nie mieszka" lub
>>> podobnym, wtedy sąd prosi o podanie aktualnego adresu. Wtedy musimy
>>> podać taki adres, aby sąd mógł dostarczyć nakaz zapłaty, albo udowodnić,
>>> że dłużnik faktycznie tam mieszka (np. poprzez przedstawienie wypisu z
>>> KRSu, czy z odpowiedniego urzędu o zameldowaniu osoby).
>
> potwierdzenie zameldowania raczej nie wystarczy do uznania za doręczone
>
>> ja myślę, że skoro pytający mówi w pytaniu o doręczeniu nakazu zapłaty w
>> postępowaniu upominawczym, to musimy zaglądnąć do przepisu art.502 [1]
>> kpc, który stanowi, że jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić
>> z przyczyn określonych w art.499pkt4kpc (miejsce pobytu pozwanego nie
>> jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju - a
>> zatem gdy nie jest powodowi znane aktualnie miejsce pobytu dłużnika w
>> kraju), wówczas sąd z urzędu uchyla wydany nakaz zapłaty, a
>> przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności, tj. kieruje sprawę do
>> postępowania zwykłego i wzywa powoda by w określonym terminie wskazał
>> adres pozwanego pod rygorem zawieszenia postępowania;
>
> praktyka w tym zakresie bywa różna...
>
> KG

praktyka byc może jest różna, ale na pewno nakaz zapłaty uchyla się jeżeli
zajdzie sytuacja opisana w art.502 [1] kpc w zw. z art.499 pkt 4 kpc (tak w
postępowaniu upominawczym, lecz tak samo jest tez w nakazowym) - "sąd z
urzędu uchyla nakaz zapłaty" - tak stanowi wskazany wyżej przepis, zatem w
tym zakresie praktyka nie może być inna bo by była sprzeczna z kpc, a sądy
działają zgodnie z kpc; gdyby sąd postąpił inaczej, jako pozwany mógłbym
potem skarżyć to, i bym wygrał
to, co potem zrobi sąd, po uchyleniu nakazu, nie obchodzi mnie

pzdr
k

2007-09-07 18:22 Re: nakaz zapłaty a doręczenie kam
Krzysiek pisze:
> praktyka byc może jest różna, ale na pewno nakaz zapłaty uchyla się jeżeli
> zajdzie sytuacja opisana w art.502 [1] kpc w zw. z art.499 pkt 4 kpc (tak w
> postępowaniu upominawczym, lecz tak samo jest tez w nakazowym) - "sąd z
> urzędu uchyla nakaz zapłaty" - tak stanowi wskazany wyżej przepis,

tak, ale przepis ma pozostałą część, która jest różnie interpretowana
i moment uchylenia nakazu bywa różny

zatem w
> tym zakresie praktyka nie może być inna bo by była sprzeczna z kpc, a sądy
> działają zgodnie z kpc;

tak...
widziałeś kiedyś odczytywanie świadkowi jego zeznań?

KG
nowsze 1 starsze

Podobne dyskusje

Tytuł Autor Data

jak oddtworzyć zniszczony nakaz zapłaty

mareK 2005-11-21 19:56

nakaz zapłaty

Betka 2006-03-14 10:38

nakaz zapłaty na osobe zmarłą, a dochodzenie wierzytelności

mareK 2006-03-21 17:41

jak wygląda Nakaz Zapłaty ???

lukeskyobi 2006-03-06 11:55

nakaz zapłaty

Betka 2006-03-14 10:38

nakaz zapłaty na osobe zmarłą, a dochodzenie wierzytelności

mareK 2006-03-21 17:41

Nakaz zapłaty w postepwaniu upominawczym ?

Karollp 2006-05-06 11:33

Niepodpisany przez sędziego nakaz zapłaty

cemencik 2007-01-07 19:00

Nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym.

Peny 2007-03-14 20:10

nakaz zapłaty w upominawczym (ciąg dalszy)

JareC 2007-06-14 11:26