Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:
W przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki 170 zł na osobę lub 250 zł na osobę niepełnosprawną lub o znacznym stopniu niepełnosprawności
W przypadku, gdy w rodzinie są trzy osoby lub więcej uprawnionych do zaliczki 120 zł na osobę lub 170 zł na osobę niepełnosprawną lub o znacznym stopniu niepełnosprawności
W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 291,50 zł netto na osobę, kwotę zaliczki zwiększa sie do:
W przypadku, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki 300 zł na osobę lub 380 zł na osobę niepełnosprawną lub o znacznym stopniu niepełnosprawności
W przypadku, gdy w rodzinie są trzy osoby lub więcej uprawnionych do zaliczki 250 zł na osobę lub 300 zł na osobę niepełnosprawną lub o znacznym stopniu niepełnosprawności

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI