Zasiłek rodzinny i świadczenia opiekuńcze

Zasiłek rodzinny

Przysługujący w 2014 roku
Na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat 77 zł
Na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat 106 zł
Na dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat 115 zł

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki Kwota w PLN
z tytułu urodzenia dziecka - jednorazowo 1000 zł
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł miesięcznie
z tytułu samotnego wychowywania dziecka 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci
z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego lub o znacznym stopniu niepełnosprawności 250 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- w wieku do ukończenia 5 roku życia
- w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 lat

60 zł miesięcznie
80 zł miesięcznie
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo we wrześniu 100 zł na dziecko
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się szkoła
- na dziecko dojeżdżające do miejscowości, w której znajduje się szkoła

90 zł miesięcznie na dziecko
50 zł miesięcznie na dziecko

 

Świadczenia opiekuńcze i zapomoga

Rodzaj
Zasiłek pielęgnacyjny 153 zł miesięcznie
Świadczenie pielęgnacyjne 520 zł miesięcznie
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000 zł

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI