Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zasiłek
07.08.2009 12:39

Zasiłek chorobowy w pierwszej pracy

Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego, dopiero po odpowiednim tzw. okresie wyczekiwania.

Podziel się
Dodaj komentarz
(style-photographs/iStockphoto)

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia za czas choroby (zasiłku chorobowego), jeżeli posiada 30-dniowy tzw. okres wyczekiwania.

Okres wyczekiwania nie obowiązuje absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy podjęli pracę w ciągu 90 dni od dnia zakończenia szkoły lub od dnia uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli pracownik nie spełnia warunków dotyczących absolwenta, obowiązuje go, jako osobę, która podjęła pierwszą pracę, 30-dniowy okres wyczekiwania.

| Przykład: |
| --- |
| Pracownik pracował (pierwsza praca) od 8 kwietnia 2009 r. Przepracował 8 dni do 17 kwietnia i poszedł na zwolnienie lekarskie. Naliczono mu do 30 dni zwolnienia nieobecność usprawiedliwioną, czyli do 7 maja. Od 8 maja będzie naliczane wynagrodzenie chorobowe, ponieważ cały czas jest na zwolnieniu. Czy należy mu naliczyć wynagrodzenie, jeżeli przepracował tylko 8 dni? Czy wpisać 0? Czy naliczyć z tej podstawy, co ma na umowie? Ponieważ pracę podjął 8 kwietnia 2009 r., okres wyczekiwania upłynął 7 maja 2009 r. Od 8 maja pracownik powinien otrzymać wynagrodzenia za czas choroby, finansowane ze środków pracodawcy, do 33 dni w roku kalendarzowym. Okresu wyczekiwania nie wlicza się do tych 33 dni. |

Dni nieprzepracowane z powodu choroby w okresie wyczekiwania

Pracownikowi przysługuje oczywiście wynagrodzenie za pracę za przepracowane przez niego osiem dni czerwca. Dni nieprzepracowane z powodu choroby w okresie wyczekiwania należy potraktować jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatną, którą należy zaznaczyć w raportach ZUS RSA z kodem 151.

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia?

W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał świadczenia chorobowe, miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30 i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby.

Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Jeżeli pracownik ma ustalone w umowie o pracę wynagrodzenie w stałej wysokości, to podstawę wymiaru jego wynagrodzenia chorobowego, należnego mu od 8 maja 2009 r., należy ustalić od wynagrodzenia określonego w umowie o pracę.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego za jeden dzień wynosi 1/30 miesięcznego wynagrodzenia chorobowego.

Podstawa prawna:

  • art. 4, art. 11 ust. 5, art. 36 i 37 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267, ze zm.),
  • art. 80 i art. 92 Kodeksu pracy,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.).

Autorka jest radcą prawnym.

Tagi: zasiłek, wiadomości, praca, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz