Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Kiedy można zatrudnić cudzoziemca

W większości przypadków wymaganie jest pozwolenie na pracę. O jego wydanie stara się pracodawca.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Robert Scoble/CC/Flickr)

Bez pozwolenia na pracę możemy zatrudnić jedynie obcokrajowca, który jest obywatelem kraju Unii Europejskiej lub Norwegii, Islandii oraz Szwajcarii. W pozostałych przypadkach musimy w jego imieniu złożyć wniosek do wojewody o stosowne zezwolenie. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły.

Zezwolenia wydawanego przez wojewodę nie muszą uzyskiwać osoby nie posiadające obywatelstwa kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Islandia, Norwegia) i Szwajcarii, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 • posiadają zezwolenie na osiedlenie się w naszym kraju,
 • posiadają zezwolenie na pobyt w Polsce, jako rezydent długoterminowy UE,
 • mają status rezydenta długoterminowego UE i posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku m.in. z zamiarem pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • uchodźcy oraz osoby korzystające z ochrony czasowej lub posiadające zgodę na pobyt tolerowany.

Oprócz tego odrębne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2006, nr 156, poz. 1116) określa jeszcze 26 przypadków, w których cudzoziemiec nie musi starać się o pozwolenie na pracę. Są to m.in. sytuacje, w których pracującymi są:

 • nauczyciele języków obcych
 • absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych
 • uczniowie szkół zawodowych oraz studenci zatrudnieni w ramach praktyki zawodowej, staży międzynarodowych oraz zatrudnieni na okres letni (lipiec-wrzesień)
 • duchowni wykonujący pracę w związku z posługa religijną
 • sportowcy reprezentujący polskie organizacje sportowe
 • artyści oraz naukowcy zatrudnieni w wymiarze do 30 dni w ciągu roku
 • uczestnicy wymian kulturalno-edukacyjnych
 • pracownicy NATO
 • obywatele Turcji po trzech latach pracy w Polsce
 • obywatele państwa, które posiada umowę o swobodnej wymianie osób z Unią Europejską
 • obywatele państw graniczących z Polską oraz współpracujących z naszym krajem w zakresie migracji zarobkowych.

Pamiętajmy jednak, że osoby te muszą uzyskać wizę z prawem do pracy. W tym celu cudzoziemiec ubiegając się o wizę powinien dołączyć do wniosku oświadczenie pracodawcy, który chce go zatrudnić. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obcokrajowiec przebywa legalnie na podstawie ruchu bezwizowego.

Jak uzyskać pozwolenie?

Wniosek o pozwolenie na pracę składamy u właściwego dla siebie wojewody. Maksymalny okres ważności zezwolenia wynosi 3 lata. W przypadku członka zarządu firmy zatrudniającej więcej niż 25 osób czas ten może sięgać 5 lat. Z kolei pracownicy delegowani w ramach usługi eksportowej otrzymują zezwolenie na okres delegacji. Wniosek o przedłużenie zezwolenia musimy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem jego ważności.

Składając wniosek wnosimy opłatę w wysokości::

 • 50 złotych w przypadku pozwolenia na okres do 3 miesięcy
 • 100 złotych dla okresu powyżej 3 miesięcy
 • 200 złotych w przypadku pracownika delegowanego do realizacji usługi eksportowej

Za przedłużenie wniosku zapłacimy połowę danej kwoty.

Wynagrodzenie, jakie zaproponujemy obcokrajowcowi nie może być niższe od pensji polskiego pracownika na podobnym stanowisku. Ponadto musimy udowodnić, że najpierw bezowocnie poszukiwaliśmy polskiego pracownika na lokalnym rynku pracy. W tym celu musimy się postarać o stosowne zaświadczenie od miejscowego starosty.

Jeśli zatrudnimy cudzoziemca nielegalnie, popełnimy wykroczenie, które jest zagrożone grzywną w wysokości od 3 tys. do 5 tys. złotych. Również sam zatrudniony może zostać ukarany grzywną wynoszącą od 1 tys. do 5 tys. złotych. Karę wymierza sąd na wniosek inspektora pracy. W przypadku gdy pracujący na czarno zostanie deportowany z Polski, pracodawca poniesie koszty tej operacji.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/211/t93395.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/zatrudnianie;obcokrajowca;-;jakie;obowiazki;trzeba;spelnic,111,0,724847.html) Zatrudnianie obcokrajowca - jakie obowiązki trzeba spełnić Według rozporządzenia ministra pracy jest 26 kategorii pozwalających na zatrudnienie cudzoziemca bez uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t34417.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/kontrola;panstwowej;inspekcji;pracy,131,0,700803.html) Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo skontrolować każdego pracodawcę pod względem legalności i prawidłowości zatrudniania pracowników. Co więcej, zwykle inspektorzy nie zapowiadają swojej wizyty, a ich obecność w firmie może skończyć się procesem sądowym.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/62/t89918.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/co;grozi;za;nielegalne;zatrudnienie;obcokrajowca,230,0,667878.html) Co grozi za nielegalne zatrudnienie obcokrajowca Jest to wykroczenie karane grzywną. Pracodawca ponosi też koszty przymusowego wydalenia pracownika z kraju.
Tagi: zatrudnienie, giełda, wiadomości, praca, wiadmomości, gospodarka, porady, kadry, najważniejsze, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz