Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Public Aid Partnerem Forum Ekonomicznego

0
Podziel się:

Jak skutecznie pozyskiwać i wykorzystywać fundusze unijne? Oto odpowiedź.

Public Aid Partnerem Forum Ekonomicznego
bEJqPZcR

Artykuł sponsorowany

Co zdarzyło się przez ostatnie dziesięć lat od chwili akcesji Polski do Unii Europejskiej? Jak wykorzystaliśmy ten czas? Jakie perspektywy dostrzegliśmy i z jakimi zagrożeniami przychodzi nam się zmierzyć? O tym debatowali uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Uczestnikiem tego wydarzenia był Andrzej Ferber, prezes firmy Public Aid będącej jednym z liderów w zakresie pozyskiwania unijnego wsparcia dla polskich przedsiębiorstw.

>

bEJqPZcT

Udział w Forum, organizowanym już po raz dwudziesty czwarty, to uznanie prestiżu i znaczenia. Wiadomo przecież, że to coraz sprawniej działające przedsięwzięcie, określane „polskim Davos”, nie ogranicza swojego zasięgu tylko do krajowego wymiaru, stało się już światowej klasy wydarzeniem. W jego ramach miała miejsce sesja plenarna pod tytułem „10 lat środkowoeuropejskich regionów w Unii Europejskiej - wnioski i doświadczenia.”

Uczestnikami panelu, któremu przewodniczył prof. Leszek Jasiński z wydziału administracji i nauk społecznych Politechniki Warszawskiej, byli: Andrzej Ferber, prezes Public Aid Sp. z o.o. Polska, Eugen Orlando Teodorovici, minister Funduszy Europejskich w Rumunii, Sławomir S. Sikora, prezes zarządu polskiego banku Citi Handlowy, Jean-Jack Queyranne, przewodniczący francuskiego region Rodan-Alpy, Mercedes Bresso, deputowana Parlamentu Europejskiego, reprezentantka Włoch, w latach 2010-2012 pełniąca funkcję przewodniczącej Komitetu Regionów Unii Europejskiej, Adam Zdziebło sekretarz stanu reprezentujący polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ján Figel, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego na Słowacji. Podczas tej dyskusji padło wiele ważnych wniosków.

Akcesja Polski, zbiegająca się z przystąpieniem także innych krajów z byłego bloku wschodniego do Unii Europejskiej, była bezprecedensowym wydarzeniem. Zdywersyfikowała ona życie polityczne, społeczne, ekonomiczne. Z perspektywy dekady można pokusić się o podjęcie próby raportowania tych przemian, jednak - zdaniem wielu uczestników - to nadal zbyt mały odcinek czasu, by można było nakreślić panoramę tych przemian. Bez wątpienia to czas wyjątkowo trudnej próby dla wielu sektorów, ale również cenne impulsy dla gospodarki, które wynikają także z możliwości uzyskania unijnego wsparcia na rozwój dla firm.

bEJqPZcZ

Dofinansowanie cennym impulsem dla gospodarki

Z drugiej strony, nie sposób nie zauważyć, że pokonywanie barier i przedzieranie się przez gąszcz unijnych przepisów dla wielu firm i innych podmiotów stanowi ogromną trudność. Unijne finansowanie nie przebiega równomiernie, nie ulega dystrybucji z klucza, nie zawsze więc w równomiernym stopniu dociera do ewentualnych beneficjentów. Pozyskiwanie dotacji i grantów to - jak zauważali uczestnicy panelu - cenna umiejętność, której długo się uczyliśmy.

Tym bardziej, że nie od samego początku, przewodnikami po skomplikowanych mapach dotacyjnych były wyspecjalizowane firmy doradcze. To wsparcie ważne, a jego wymiar to coś więcej niż zakres działań komercyjnych. Taka branża bowiem pomaga Polsce stawać się rzeczywistą częścią Unii Europejskiej - nie jej sztucznie przyłączonym, choć odrębnym elementem, lecz autentyczną, kompatybilną częścią organizmu.

Jak poruszać się w gąszczu unijnych przepisów?

W tej sytuacji usługi oferowane przez Public Aid, dla wielu podmiotów gospodarczych w Polsce mogą się okazać bardzo pomocne. Firma doradza krajowym i międzynarodowym przedsiębiorcom w zakresie pozyskiwania dofinansowania.

bEJqPZda

- „Sprawne poruszanie się w unijnych przepisach dla wielu przedsiębiorców stanowi sporą trudność, co wynika ze specyfiki prawa wspólnotowego, często bardzo odmiennej od krajowego prawodawstwa” - mówi Andrzej Ferber, prezes firmy.

Firma specjalizuje się przede wszystkim w doradztwie w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej. Ekspertami firmy są osoby na co dzień współpracujący z organami Unii Europejskiej, osoby będące doradcami przy Komisji Europejskiej. Public Aid jako jedna z nielicznych firm w Polsce korzysta z wiedzy i doświadczenia osób pracujących dla Komisji Europejskiej.

Poza tym firma w ramach usług dla klientów prowadzi monitoring prawa, zapewnia przygotowanie ekspertyz i raportów. - _ Oferujemy kompleksowe doradztwo dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców z wielu dziedzin prawa. Nasz zespół składa się z wielu doświadczonych adwokatów i radców prawnych _ - dodaje Andrzej Ferber.

bEJqPZdb

Analiza obowiązujących i przygotowywanych przepisów między innymi z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i europejskiego, w których przedsiębiorcy się poruszają, to często bardzo ważny drogowskaz w prowadzeniu biznesu. Przykładowo szef firmy, nie znając skutków prawnych konkretnego przepisu, nie jest w stanie podejmować skutecznych i bezpiecznych dla swojego biznesu decyzji.

Poza tym prowadzone są skrupulatne analizy systemów prawnych w innych państwach, co pozwala przedsiębiorcom na świadome poruszanie się w ramach inwestycji zagranicznych. Kwestia ta jest o tyle istotna, iż prawodawstwo poszczególnych państw członkowskich jest bardzo zróżnicowane, co powoduje, iż wchodząc na nowe rynki poruszamy się w gąszczu różnego rodzaju przepisów, często znacznie się różniących od przepisów obowiązujących w Polsce, co stwarza dodatkową trudność w zdobywaniu nowych rynków.

Droga do milionów

Do tej pory polskim firmom, które skorzystały z pomocy Public Aid, udało się w sumie uzyskać aż 517 mln złotych dofinansowania na różnorodne projekty. Firma obsługuje także jedną z największych inwestycji realizowanych w Polsce bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej.

bEJqPZdc

Public Aid pomaga nie tylko konstruować wymagane wnioski, ale również prawidłowo je rozliczać, co często jest niezwykle istotną częścią starań o granty. Obecnie jest rozliczanych ponad 50 projektów finansowanych ze środków europejskich. - „Jest to bardzo ważne, ponieważ źle rozliczony grant, może skutkować cofnięciem środków wcześniej przyznanych - co faktycznie kończy się dla firmy stratą oraz zamyka firmie możliwość korzystania z kolejnych dofinansowań”- tłumaczy Andrzej Ferber.

Specjalna pomoc

Warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie specjalizacji Public Aid: firmy mogą zwrócić się o pomoc w zakresie lokowania inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Firma doradcza współpracuje z przedstawicielami wszystkich istniejących w Polsce stref ekonomicznych. W tej chwili jest ich czternaście, między innymi w Kostrzyniu, Krakowie, Starachowicach, Suwałkach i Wałbrzychu. Każda z nich przeznaczona jest do prowadzenia działalności gospodarczej na specjalnych warunkach. Przedsiębiorcy tam funkcjonujący mają zapewnione ulgi podatkowe oraz odpowiednio przygotowany teren.

Eksperci Public Aid znają się na przepisach dotyczących SSE, wielokrotnie brali udział w pracach nad ustawami i prowadzili konsultacje dla Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Polsce. Uczestniczyli również w negocjacjach, prowadzonych z Komisją Europejską w sprawie prolongaty funkcjonowania stref.

Warto pamiętać, że pomoc i doradztwo tego typu jest jednak nie tylko pomocą na czas transformacji i dostosowywania. Korzystanie z takich usług przez firmy to normalna europejska praktyka, ufać więc należy, że w przyszłości europejscy przedsiębiorcy w sposób intuicyjny poszukiwać będą tego rodzaju wsparcia.

bEJqPZdu
sponsorowane
KOMENTARZE
(0)