Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 h)
Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

TERMINY:7-10 wrzesień 2017 i 18-19 i 25-26 listopad 20171.    Wprowadzenie do archiwistyki – wymagania w zakresie archiwizowania dokumentacji w jednostce organizacyjnej/firmie;
2.    Wybrane zagadnienia oraz najważniejsze zasady stosowane w archiwistyce;
3.    Przegląd ważniejszych terminów kancelaryjno-archiwalnych:
dokumentacja archiwalna i niearchiwalna, kategoria archiwalna, symbol
klasyfikacyjny, narodowy zasób archiwalny itp.;
4.    Podstawy prawne postępowania z dokumentacją – Ustawa z dnia 14
lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
5.    Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w
sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i
kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych
do archiwów państwowych;
6.    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych;
7.    Klasyfikacja dokumentacji wynikająca z zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym;
8.    Podstawowe rodzaje dokumentacji wydzielone wg kryteriów rzeczowych
– dokumentacja kadrowa, księgowa, dot. zarządzania jednostka itp.;
9.    Podstawowe współczesne systemy kancelaryjne – system bezdziennikowy,  dziennikowy oraz mieszany;
10.    Organizacja pracy kancelarii i sekretariatu;
11.    Wymogi w zakresie usytuowania oraz wyposażenia technicznego archiwum zakładowego (składnicy akt);
12.    Normy techniczne przechowywania w archiwum poszczególnych
rodzajów dokumentacji. Klasyfikacje wg okresu przechowywania oraz
rodzaju nośnika;
13.    Najważniejsze zadania realizowane przez archiwum zakładowe (składnicę akt);
14.    Zasady formowania oraz opisywania jednostek archiwalnych;
15.    Porządkowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej według kryterium macierzystych komórek;
16.    Procedury oceny dokumentacji niearchiwalnej, której okres
przechowywania upłynął. Tworzenie protokołu oceny oraz brakowania
dokumentów;Grupa docelowa Dyrektorzy kierownicy jednostek i firm, kierownicy działów
administracyjnych, archiwiści zakładowi, pracownicy samorządowi,
urzędnicy administracji państwowej wszystkich szczebli, osoby
odpowiedzialne za prowadzenie i archiwizację dokumentacji, osoby
realizujące projekty finansowane z Funduszy Europejskich.Metodologia •    metoda warsztatowa;
•    omawianie przypadków (case study);
•    praca z wybranymi aktami prawnymi;
•    konsultacje w zakresie tworzenia własnych przepisów wewnętrznych przez uczestników szkolenia.Certyfikat Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania 9
Początek 2017-09-07
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja lubelskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo