Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 h)
Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

TERMINY:7-10 wrzesień 2017 i 18-19 i 25-26 listopad 2017Program kursu 1. Wprowadzenie do archiwistyki – wymagania w zakresie archiwizowania dokumentacji w jednostce organizacyjnej/firmie; 2. Wybrane zagadnienia oraz najważniejsze zasady stosowane w archiwistyce; 3. Przegląd ważniejszych terminów kancelaryjno-archiwalnych: dokumentacja archiwalna i niearchiwalna, kategoria archiwalna, symbol klasyfikacyjny, narodowy zasób archiwalny itp.; 4. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją – Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych; 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 7. Klasyfikacja dokumentacji wynikająca z zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym; 8. Podstawowe rodzaje dokumentacji wydzielone wg kryteriów rzeczowych – dokumentacja kadrowa, księgowa, dot. zarządzania jednostka itp.; 9. Podstawowe współczesne systemy kancelaryjne – system bezdziennikowy,  dziennikowy oraz mieszany; 10. Organizacja pracy kancelarii i sekretariatu; 11. Wymogi w zakresie usytuowania oraz wyposażenia technicznego archiwum zakładowego (składnicy akt); 12. Normy techniczne przechowywania w archiwum poszczególnych rodzajów dokumentacji. Klasyfikacje wg okresu przechowywania oraz rodzaju nośnika; 13. Najważniejsze zadania realizowane przez archiwum zakładowe (składnicę akt); 14. Zasady formowania oraz opisywania jednostek archiwalnych; 15. Porządkowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej według kryterium macierzystych komórek; 16. Procedury oceny dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął. Tworzenie protokołu oceny oraz brakowania dokumentów;Grupa docelowa Dyrektorzy kierownicy jednostek i firm, kierownicy działów
administracyjnych, archiwiści zakładowi, pracownicy samorządowi,
urzędnicy administracji państwowej wszystkich szczebli, osoby
odpowiedzialne za prowadzenie i archiwizację dokumentacji, osoby
realizujące projekty finansowane z Funduszy Europejskich.Metodologia • metoda warsztatowa;
• omawianie przypadków (case study);
• praca z wybranymi aktami prawnymi;
• konsultacje w zakresie tworzenia własnych przepisów wewnętrznych przez uczestników szkolenia.Certyfikat Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania 9
Początek 2017-11-18
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja lubelskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo