Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Rozwój osobisty

Rodzaj Studia I stopnia
Nazwa kursu Doradztwo filozoficzne i coaching
Tematyka Rozwój osobisty
Tryb niestacjonarne (zaoczne)
Organizator Uniwersytet Śląski
Opis

Zapisy
od 2012-09-17 12:00:00 do 2012-09-29 12:00:00
Liczba osób zapisanych na kierunek
11
Limit miejsc
10
Język wykładowy
polski
Opis

Charakterystka kierunku:

Doradztwo filozoficzne i coaching to studia z filozofii praktycznej, nawiązujące do antycznej koncepcji filozofii jako sztuki życia, ukierunkowane na wykorzystanie sapiencjalnego potencjału filozofii w działalności doradczo-trenerskiej (coachingowej). Studia te są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na różnego typu doradców oraz coachów, którego wyrazem jest dzialaność takich firm jak Philosophical Counseling Poland, bujnie rozwijający się coaching biznesowy i life coaching. Mają na celu wykształcenie osób posiadających odpowiednią wiedzę filozoficzną i psychologiczną oraz umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego, wspierania rozwoju potencjału twórczego. Służą krzewieniu kultury filozoficznej jako podstawy do pogłębienia samowiedzy, krytycznego i twórczego myślenia, postrzegania człowieka w kontekście najgłębszych egzystencjalnych, społecznych i kulturowych podstaw jego jestestwa.

Proponowane studia obejmują m.in. takie bloki modułów, jak:

blok psychologiczny: psychologia ogólna, psychologia społeczna, psychologia emocji i motywacji, trening interpersonalny ,
blok filozofii praktycznej: filozoficzne wzorce sztuki życia, etyka ogólna, etyka biznesu i etyki zawodowe, aksjologia i prakseologia,
blok filozofii teoretycznej: podstawy filozofii, modele racjonalności,
blok logiczny: podstawy logiki, warsztaty mediacyjne, sztuka argumentacji i techniki manipulacyjne ,
blok doradztwa i coachingu: teorie kształtowania postaw, dialogiczne modele relacji interpersonalnych, teorie coachingu, zarządzanie zasobami ludzkimi, warsztaty coachingowe, estetyka przekazu ,
blok społeczno-antropologiczny: antropologia filozoficzna i kulturowa, filozofia polityki ,

Studia Doradztwa filozoficznego i coachingu nawiązują do trendu obecnego już w krajach anglo- i niemieckojęzycznych, gdzie absolwenci kierunków filozoficznych prowadzą działalność znaną jako philosophical counseling. Doradztwo filozoficzne definiuje się jako: specjalistyczną usługę polegającą na zidentyfkowaniu problemów i wskazaniu możliwie wielu możliwych równorzędnych rozwiązań, przy wykorzystaniu szerokiej wiedzy filozoficznej. Doradcy filozoficzni w swojej pracy najczęściej posługują się analizą pojęciową, analizą logiczną oraz narzędziami syntetyzującymi wiedzę.

Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę jako:

doradcy filozoficzni;
coachowie kariery;
coachowie rozwoju osobistego;
coachowie bizensu;
pracownicy działu HR w korporacjach;
animatorzy wsparcia dla osób borykających się z trudnymi doświadczeniami życiowymi (śmierć bliskich, żałoba, choroba, zanik poczucia sensu życia, zagubienie egzystencjalne);
opiniodawcy etyczni dla firm (certyfikacja etyczna działalności instytucji i organizacji);
w jednym z nowych zawodów wymagającym specyficznych zdolności i wiedzy, jak spokesman, broker informacji, mediator, czy specjalista do spraw kultury firmy.

Czas trwania 3 lata
Początek 2013-03-01
Dane kontaktowe

Osoba: Wydział Nauk Społecznych, Email: rekrutacja@us.edu.pl

Lokalizacja śląskie
Źródło oferty Logo