Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych z uwzględnieniem warunków kontraktowych FIDIC
Tematyka Prawo
Tryb wykłady
Organizator APEXnet Sp. z o. o. sp. k.
Opis

Poziom zaawansowania początkujący


Program szkolenia Program szkolenia:

1. Aktualny stan prawny.

2. Metody kosztorysowania robót budowlanych:
a. definicje podstawowych pojęć z zakresu kosztorysowania;
b. rodzaje kosztorysów i ich funkcje;
c. formuły ceny kosztorysowej;
d. składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej;
e. założenia i dane wyjściowe do kosztorysowania;
f. podstawy techniczno-rzeczowe kosztorysowania.

3. Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego dla zamówień publicznych (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.).
4. Przedmiar robót i zasady jego sporządzenia na różnych poziomach agregacji.
5. Źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej.
6. Zakres dokumentacji projektowej służący do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.).
7. Obliczanie ceny oferty za roboty budowlane:
a. przy wynagrodzeniu ryczałtowym;
b. przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

8. Wynagrodzenie za roboty budowlane.
9. Waloryzacja wynagrodzenia – metody i techniki.
10. Rozliczanie robót budowlanych.
11. Roboty dodatkowe i zamienne.
12. Omyłki w ofertach Wykonawców i zasady ich poprawiania.
13. Procedury FIDIC w zamówieniach na roboty budowlane:
a. struktura wzorców FIDIC;
b. możliwość stosowania wzorców FIDIC w warunkach polskich.

14. Wzorcowa dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych.
15. Nowe techniki kosztorysowania – przykład kosztorysu obiektu budowlanego w poziomie cen elementów scalonych:
a. opis obiektu budowlanego;
b. „scalone normatywy do wycen budynków i budowli” – jako zbiór cen jednostkowych elementów scalonych;
c. obliczanie ilości jednostek odniesienia;
d. obliczanie ceny kosztorysowej obiektu budowlanego;
e. współczynniki korygujące cenę kosztorysową.


Trenerzy mgr inż. Marek Fabijański

Rzeczoznawca kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, rzeczoznawca majątkowy; ekspert Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych „WACETOB”, doradca, twórca wielu programów szkoleniowych, promotor Środowiskowych Metod Kosztorysowania.


Hotel Centrum Bobrowiecka
Świadczenia dodatkowe certyfikat, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe

Czas trwania do 2009-10-07
Początek 2009-10-06
Dane kontaktowe

Nazwisko Kamil Bomber
Telefon 022-312--3009
Email kamil.bomber@apexnet.pl

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo