Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Inne

Rodzaj Szkoły policealne
Nazwa kursu Opiekun medyczny
Tematyka Inne
Organizator SZKOŁY POLICEALNE TEB EDUKACJA
Opis

Chcesz zdobyć nowy przyszłościowy zawód medyczny, by podjąć pracę w ośrodkach zdrowia? Jeśli lubisz opiekować się innymi, sprawia Ci to satysfakcję i czujesz chęć niesienia pomocy innym wybierz roczny kierunek, który umożliwi Ci zdobycie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu!
Nauczysz się m.in.
· rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej
· współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
· pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
· opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki
· pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości
· wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej
· pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, w utrzymaniu aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
· pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością
· pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami
· udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie
· udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

A ponadto nauczysz się:
· popularyzować zachowania prozdrowotne
· dokumentować wykonane zabiegi higieniczne
· obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
· zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Zyskasz dodatkowe korzyści:
· odbędziesz ciekawe praktyki w oddziałach szpitalnych (chorób wewnętrznych, geriatrii, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej (do wyboru)
· zapewniamy stałe czesne przez cały okres nauki
· nie poniesiesz dodatkowych opłat za wpisowe, świadectwo, legitymację, egzaminy, materiały do zajęć
· proponujemy zniżki dla rodziny i znajomych na naukę w TEB Edukacja
· proponujemy zniżki dla naszych absolwentów na naukę w Wyższej Szkoły Bankowej
· proponujemy zniżki na drugim kierunku
· uczymy we własnych salach
· zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
· zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu
· masz możliwość skorzystania z usług Biura Karier TEB Edukacja, które pomoże Ci w znalezieniu praktyk, staży oraz pracy
· będziesz miał dostęp do Extranetu, gdzie znajdziesz informacje o sprawach bieżących, planach zajęć, aktualnościach

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:
· w oddziałach szpitalnych: oddział chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjny, neurologii
· zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych
· zakładach opiekuńczo-leczniczych
· szpitalach opieki długoterminowej
· domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo
· sanatoriach
· hospicjach

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
· umiejętność nawiązywania kontaktów
· odporność na sytuacje trudne i stres
· zrównoważenia emocjonalne
· zdolności organizacyjne
· spostrzegawczość
· empatia, życzliwość

Czas trwania 1 rok
Początek 2013-04-01
Dane kontaktowe

WWW: /www.teb.pl

Lokalizacja łódzkie
Źródło oferty Logo