Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Przegląd podatkowy 2017, VAT, CIT, PIT, CENY TRANSFEROWE.MIĘDZYZDROJE.
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Dzień drugiPodatki CIT,PIT po zmianach 2017-wybrane problemy.II Wybrane problemy po zmianach w PIT CIT na 2017 r1) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 780) - od 1 stycznia 2017a) obowiązek regulowania płatności przekraczających 15.000 zł w sposób bezgotówkowy (było 15.000 Euro)b) co to jest jednorodna transakcja?c) korekta kosztów uregulowanych niezgodnie z zasadą opisaną w punkcie a d) pomniejszanie odpisów amortyzacyjnych o nie zapłacone zgodnie z przepisami wydatki na nabycie (wytworzenie) środka trwałego e) zasady korygowania kosztów przy zmianie formy opodatkowaniaf) czy można zapłatę gotówkową zamienić na przelew?g) przepisy przejściowe2) Ustawa z dnia 5 września 2016 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obniżenie opodatkowania do 15%) a) obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarcząb) wykluczenia z prawa do stosowania obniżonej stawkic) katalog przypadków w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uznaje się za uzyskany na terytorium RP - rozszerzenie przypadków poboru podatku u źródład) ustalanie przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny wg nowych zasade) ograniczenie tzw. europejskiej wymiany udziałów3) ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933) - rozszerzenie ulgi z tytułu działalności innowacyjnej.4) Ustawa z dnia 29 listopada 2016 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw a) Zmiana kwoty wolnej od podatku i inne zasady naliczania zaliczek w działalności gospodarczej w 2017 r-updfb) likwidacja zwolnienia z podatku dochodowego niektórych zamkniętych funduszy inwestycyjnych-updpIII Odpowiedzi na pytaniaGrupa docelowa Dzień pierwszyPracownicy działów finansowo-księgowych , biur rachunkowych , kancelarii podatkowych oraz osób zainteresowanych przedstawiona tematyką. Dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi.Dzień drugiSzkolenie przeznaczone jest dla osób w praktyce zajmujących sie rozliczaniem podatków: pracowników działów finansowo- księgowych, biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego. Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych,kontrolerów finansowych,członków zarządów.Dzień trzeciSzkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, księgowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych.Metodologia Dzień pierwszyPoprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnicy otrzymają kompletną wiedzę dotycząca zmian w przepisach dotyczących rozliczania podatku vat od 2017 roku, omówione zostaną także bieżące zagadnienia najnowszych przepisów już obowiązujących.Dzień drugiUczestnikom szkolenia zostanie przekazana teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie każdego tematu, również z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych.Powyższe pozwoli uczestnikom na prowadzenie prawidłowych rozliczeń, ich dokumentowanie.Dzień trzeciUczestnicy poprzez udział w szkoleniu z doświadczonym specjalistą w dziedzinie cen transferowych mają okazje do pozyskania wiedzy i jej usystematyzowania,także poprzez pracę na rzczywistych przykładach praktycznych oraz zweryfikowania posiadanych umiejętnosci. Na szkoleniu w sposób usystematyzowany tematycznie omawiana jest prezentacja, prezentowane są materiały dodatkowe, w tym najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych w kwestii opracowania dokumentacji cen transferowych.Certyfikat Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Czas trwania 4
Początek 2017-06-20
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja zachodniopomorskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo