Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Rozwój osobisty

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Szkolenie dla trenerów – techniki prowadzenia szkoleń, warsztatów, wykładów - pewne HUMAN SKILLS
Tematyka Rozwój osobisty
Tryb zamknięte
Organizator HUMAN SKILLS
Opis

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem:tel. (22)2242195, 2242196, biuro@humanskills.pl Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z proponowanym programem szkolenia.Poniższy program realizujemy także w formie szkolenia zamkniętego oraz konsultacji.Szkolenie odbywa się w formie otwartej w sali szkoleniowej HUMAN SKILLS ul.Marszałkowska 84/92 lok.117Aby zapisać się na szkolenie przejdź TUTAJSzkolenie jest prowadzone przez praktyków biznesu, m.in. psychologa biznesu Iwonę Firmanty. Poznaj zespół trenerski TUTAJCele szkolenia:
zdobycie i doskonalenie sztuki bycia profesjonalnymi i kompetentnymi trenerami;nauczenie
się sposobów utrzymania i skupienia uwagi audytorium, w jaki sposób
współpracować z grupą oraz radzić sobie w sytuacjach, na pozór,
nieprzewidywalnych;zrozumienie roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jak można sprawić, aby grupa słuchała i brała czynny udział w zajęciach.
 Korzyści dla uczestników:
poznanie sposobów nawiązania i utrzymania kontaktu z grupą;umiejętność aktywnego słuchania;planowanie i projektowanie szkoleń.poznanie dynamiki procesu grupowego oraz rozpoznawanie zjawisk grupowych;umiejętność zastosowania aktywnych metod nauczania;zdobycie wskazówek do tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą i podczas wystąpień przed publicznością.
 Program szkolenia:

Rozpoczęcie szkolenia
Elementy treningu integracyjnego (poznanie trenera z grupą i uczestników szkolenia pomiędzy sobą).
Przedstawienie wyzwań związanych ze szkoleniem(zawarcie kontraktu).
Przedstawienie programu, planu i celów szkolenia.
Miniwykład oraz praktycznie przećwiczenie zasad budowania kontraktu z grupą.
Planowanie i projektowanie szkoleń
Określanie celów szkoleniowych.
Dobór metod szkoleniowych.
Efektywne zarządzanie czasem szkoleniowym.
Miniwykład o zasadach projektowania szkoleń.
Przygotowanie szkolenia od strony technicznej
Materiały szkoleniowe (prezentacja możliwości).
Sprzęt audiowizualny (flip chart, rzutnik, projektor multimedialny itp. – ustawienie sprzętu a teren trenera).
Przygotowanie
slajdów (prezentacja stylu amerykańskiego i standardowego wraz z
trikami związanymi z czytelnością przekazywanych treści).
Przygotowanie sali szkoleniowej (jak zadbać o swój teren – praktyczna prezentacja możliwości).
Przygotowanie
akcesoriów do ćwiczeń i gier (miniwykład o zasadach budowania ćwiczeń
szkoleniowych wraz z praktycznym zastosowaniem wskazówek – każdy
uczestnik jest proszony o zaprojektowanie ćwiczenia, które zostanie
omówione na forum grupy).
 Przekazywanie treści szkoleniowych
Jak przekazywać treści szkoleniowe?
skuteczny przekaz informacji;utrzymanie uwagi i zaangażowania uczestników.
 
Miniwykład
oraz prezentacja na forum obecnego, indywidualnego sposobu
przekazywania treści. Analiza wystąpienia przez audytorium z praktycznym
przećwiczeniem zasad feedbacku.
Umiejętności trenerskie
Jak zdobyć zaufanie grupy? Prezentacja tricków trenerskich.
Kreatywne myślenie. Przypomnienie technik kreatywnego myślenia w celu przećwiczenia elastyczności pracy z grupą.
Umiejętność aktywnego słuchania. Przypomnienie zasad parafrazy oraz siły pauzy. Minićwiczenie.
"Mowa ciała" trenera. Przećwiczenie świadomej mowy ciała na forum grupy.
Rola głosu w wystąpieniach publicznych.Ćwiczenia na forum grupy poprawnej wymowy.
Sztuka opanowania stresu i tremy prezentacyjnej
Jak wykorzystać stres podczas prezentacji?
Miniwykład
omawiający pojęcia eustresu i dystresu. Prezentacja technik radzenia
sobie ze stresem na tydzień przed szkoleniem, na dzień przed szkoleniem
oraz tuż przed drzwiami sali szkoleniowej.
Trudne sytuacje i wyzwania podczas wystąpienia- jak sobie z nimi poradzić?
Moduł oparty na przećwiczeniu poniższych trudnych sytuacji:
Pytania bez odpowiedzi;Niezdyscyplinowana grupa;Agresywny uczestnik;Sytuacja kryzysowa;Manipulacja ze strony uczestników;Awaria sprzętu;Inne.
Każdy
uczestnik szkolenia dostaje casy związane w wyżej wymienionymi trudnymi
sytuacjami. Na forum grupy będzie poproszony o prezentację
preferowanego systemu radzenia sobie z takimi zdarzeniami.
Omówienie i wypracowanie przez grupę najstosowniejszych metod.
Trener na rynku pracy
Prezentacja zasad współpracy z trenerami:
Umowy trenerskie;Kalkulacje wynagrodzenia;Ochrona danych osobowych;Ochrona praw autorskich;Strategia czerwonego i błękitnego oceanu w kreowaniu wizerunku trenera;Zasady doskonalenia kompetencji itp.Zakończenie szkolenia

Podsumowanie szkolenia i omówienie najważniejszych kwestii.Grupa docelowa osoby zainteresowane tematyką trenerską;osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności trenerskich;osoby chcące rozwijać się w tym obszarze.Metodologia Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.Certyfikat Dyplom ukończenia szkolenia HUMAN SKILLS/zaświadczenie o odbyciu szkolenia z powyższej tematyki.

Czas trwania ''
Początek ''
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja małopolskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo