Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ZDROWOTNE oraz
Tematyka Prawo
Tryb wykłady
Organizator Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Opis

Poziom zaawansowania początkujący


Program szkolenia I. Zmiany od 1 stycznia 2009 r.

1. Zmiany w ustawie Kodeks pracy:
• zmiana wymiaru urlopów macierzyńskich i na warunkach urlopu macierzyńskiego
• przerwa w urlopie macierzyńskim w związku z pobytem w szpitalu/uprawnienia ojca dziecka/.

2. Ustawa z dnia 25 czerwca o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
• zmiana w okresie wyczekiwania na prawo do świadczeń z tytułu choroby osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu,
• okresy wypłaty zasiłku macierzyńskiego,
• okres zasiłkowy dla ubezpieczonych, których niezdolność do pracy przypada na okres ciąży
• przerwa w urlopie macierzyńskim w związku z pobytem ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu.

3. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
• zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego.

4. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
• zmiana w podleganiu ubezpieczeniu bezrobotnego posiadającego status członka rodziny.

II. Zmiany od marca 2009 r.

1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
• od 1 marca zmiana możliwości wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i wykonujących jednocześnie umowę o pracę nakładczą.

2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
• od 7 marca zawieszenie działalności gospodarczej konsekwencją ustania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

III. Zmiany od 1 lipca 2009 r.

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

• zwolnienia z obowiązku opłacania składek za osoby, które ukończyły 50 rok życia,
• zwolnienie z obowiązku opłacania składek w odniesieniu do pracowników, którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

IV. Zmiany od 1 września 2009 r.

1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
• podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym osób, które w okresie posiadania innego tytułu do objęcia ubezpieczeniami pobierają zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
• podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym osób przebywających na urlopach wychowawczych,
• kontynuacja ubezpieczenia emerytalnego i rentowego osób przystępujących do ubezpieczeń na zasadach dobrowolności – niezależnie od terminu złożenia wniosku o kontynuację po ustaniu ubezpieczeń.

V. Zmiany od 1 stycznia 2010 r.

1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
• zmiana w podleganiu ubezpieczeniu wypadkowemu osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia,

2. Ustawa Kodeks pracy
• dodatkowy urlop macierzyński,
• urlop ojcowski,
• dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Bieżące zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
i wypadkowego uwzględniające zmianę interpretacji art.41 ustawy zasiłkowej,

- okresy uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłków,
- składniki wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłków
(wynagrodzenia zasadnicze, premie o różnym charakterze, trzynastki,
nagrody i inne składniki).
2. Rozwiązywanie problemów indywidualnych w sprawach wątpliwych.
3. Dokumentowanie prawa do zasiłków oraz zasady wypłat świadczeń.

Obowiązujące procedury, zasady ustalania uprawnień i wypłat świadczeń.


Trenerzy Pan Tadeusz Grzejszczak - Prawnik, wieloletni i ceniony wykładowca z dziedziny ubezpieczeń społecznych, autor wielu publikacji, doświadczony praktyk, stały współpracownik PTE .

Czas trwania
Początek 2009-12-04
Dane kontaktowe

Nazwisko Patrycja Szwaj
Telefon 042 632 28 17
Email szkolenia2@pte.lodz.pl

Lokalizacja łódzkie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo