Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Umowy i kontrakty handlowe
Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Dzień I

09.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

PODSTAWY PRAWNE, REPREZENTACJA W UMOWIE I BADANIE  KONDYCJI  KONTRAHENTA
Jak zabezpieczyć interesy firmy w procesie przedkontraktowym?

Jakie przepisy reguluję kwestie umów między spółkami?Jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowyKto może reprezentować spółkę i jakich dokumentów wymagać aby potwierdzić reprezentację?Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowejJaka jest odpowiedzialność członkowie zarządu, pełnomocników, prokurentów podpisujących umowę?W jaki sposób napisać pełnomocnictwo aby było ważne?  Negocjacje warunków kontraktu - jak zabezpieczać od strony prawnej?Jakie są konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy?Na jakich warunkach udostępnić informacje przyszłemu kontrahentowi?Umowa przedwstępna
JAK KONSTRUOWAĆ UMOWĘ I ZAŁĄCZNIKI KONTRAKTOWE?
Struktura umowy

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej a zawieranie umówSkutki braku lub ograniczenia zdolności prawnejCzynności prawne w kontraktowaniuJakie są stałe elementy umów?Komparycja umowy – prawidłowy opisCo pojawia się w dobrych umowach?Słowniczek i preambuła umówJęzyk umów, formy zawierania umówOkreślanie obowiązków i uprawnień stronJakie błędy najczęściej zawierają umowy?Kto podpisuje umowy?Kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?Załączniki w umowach
Case study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować?

WYKORZYSTANIE RÓŻNEGO RODZAJU UMÓW
Jaka jest praktyka kontraktowa w zakresie form stosowanych umów?

Rodzaje umów oraz analiza ich zastosowaniaCase study: umowy ramowe, sprzedaży, dostawy, o świadczeniu usług, o współpracy itp.E-umowa:forma elektroniczna dokonywanej czynności prawnejw jaki sposób zabezpieczać umowy zawierane elektronicznie?elektroniczne oświadczenie woli – warunki ważnościUmowa ostateczna – cechy szczególneDokumenty, które powinny stanowić załącznik do umowy w zależności od rodzaju umowy

PRZECIWDZIAŁANIE ZAKAZANYM KLAUZULOM  I NIEDOZWOLONYM PRAKTYKOM KONTRAKTOWANIA
Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi zapisami?

Czym są niedozwolone postanowienia umów według przepisów prawnych?Kiedy zapis jest niezgodny z prawem?W jaki sposób zwalczać niedozwolone klauzule?Do jakich przepisów odwoływać się?Rejestr klauzul niedozwolonychNiedozwolone praktyki windykatorów
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia
Dzień II

08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

KLAUZULE  ZABEZPIECZANIA  KONTRAKTÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

Ogólne zasady i skutki wpisywania klauzul  dotyczących zabezpieczenia wykonania umówKlauzule
określające sposób zabezpieczenia: poręczenie, gwarancja bankowa,
przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, zastrzeżenie
własności rzeczy sprzedanej, zastaw, odsetki, kary umowne, zaliczka,
zadatekKlauzule dotyczące szczególnych możliwości "rozliczenia" umowyJak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahentaKlauzule poufnościWprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji
WYKONANIE/NIEWYKONANIE UMÓW
Jak nadzorować przebieg procesu kontraktowego?

Umowa skutecznie zawartaProblemy aktualizujące się wraz z trwaniem umowyOdpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowySposób wykonania umowy, czas wykonaniaOsoby uczestniczące w wykonaniu umowyDowody wykonania zobowiązaniaWyjątki określone ustawowo
KLAUZULE DOTYCZĄCE  WPROWADZANIA  ZMIAN  DO  UMÓW  WYKONYWANYCH, RENEGOCJOWANIE  WARUNKÓW
Jak przeprowadzić skutecznie zmianę w umowie?

W jaki sposób przebiega tzw. uzdrawianie umowy?Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?Klauzule dotyczące zmian do aktualnie wykonywanej umowy – aneksowanie, klauzuleJak renegocjować warunki kontraktu?
KLAUZULE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Jak skutecznie rozwiązać umowę?

Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?W jaki sposób zakończyć umowę: wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie?Kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną?Klauzule dotyczące  rozwiązania umów i ich skutki prawneW jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń?Konstrukcja roszczenia i problem przedawnieniaWybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż?

16.00 Zakończenie szkoleniaGrupa docelowa Szkolenie adresowane jest do:

Kierowników działów umów
Menedżerów i specjalistów ds. umów
Kierowników i specjalistów ds. prawnych
Dyrektorów ds. handlowych
Kierowników projektów
Kierowników i specjalistów ds. zakupów
Wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie zawierania bezpiecznych kontraktówMetodologia Warsztaty
są prowadzone metodą interaktywną przy zastosowaniu m.in.: prezentacji
multimedialnych, wzorów umów i stosowanych klauzul w zależności od
celu przedsięwzięcia.

Czas trwania 2
Początek 2019-09-26
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo