Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Kursy i szkolenia
Nazwa kursu Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Opis

Program szkolenia1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:* wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - pojęcie i zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów* czynności zrównane i wyłączenia z WDT* moment powstania obowiązku podatkowego* wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - magazyn konsygnacyjny* podstawa opodatkowania* zastosowanie stawki 0% VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów* dokumentowanie WDT- dowody potwierdzające wywóz towaru poza granice Polski* rabaty i zaliczki w WDT* obowiązki ewidencyjne i rejestracyjne podatnika* deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - problemy sprawozdawcze* konsekwencje braku aktywności VIES kontrahenta zagranicznego oraz możliwości jego potwierdzenia* korygowanie WDT - brak dokumentów potwierdzających WDT pod kątem zastosowania stawki VAT* reklamacje, zwroty, niedobory, nadwyżki, naprawy towarów itp.* metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentów dających stawkę 0% VAT* wywóz próbek i prezentów o niewielkiej wartości* faktura korygująca w WDT* usługi związane bezpośrednio z WDT* przeliczanie waluty obcej* § 10 rozporządzenia Ministra w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - stawka 0 % podatku VAT* wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a eksport towarów2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:* pojęcie wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów,* miejsce opodatkowania WNT* czynności zrównane i wyłączenia z WNT* WNT - magazyn konsygnacyjny* rozliczanie WNT - obowiązek podatkowy, kursy walut* podstawa opodatkowania WNT* zaliczka i rabaty w WNT oraz zasady korygowania WNT* reklamacje, zwroty, niedobory, nadwyżki, naprawy towarów itp.* stawki VAT w innych krajach UE - wpływ na WNT* nabycie środków trwałych od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT w UE* wywóz prezentów i próbek o niewielkiej wartości* usługi związane bezpośrednio z WNT - wpływ na podstawę opodatkowania* obowiązki dokumentacyjne - faktura wewnętrzna, faktura korygująca, nota korygująca* deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - problemy sprawozdawcze3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona4. Omówienie zmian w zakresie rozliczeń WDT i WNT obowiązujących w VAT od 01.12.2008r., 01.01.2009r. oraz 01.01.2010r.5. Omówienie ważniejszych zmian w podatku VAT obowiązujących od 01 stycznia 2010r.:* import usług,* nowe regulacje w zakresie miejsca świadczenia usług* nowe zasady składani deklaracji* nowe zasady ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej,* zmiana limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego6. Panel dyskusyjny

Czas trwania do 2010-06-28
Początek 2010-06-28
Dane kontaktowe

Osoba: Iwona Korolczuk
Email: ikorolczuk@par.edu.pl
Telefon: 22 526 30 55

Lokalizacja mazowieckie
Źródło oferty Logo