Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów- różne miasta
Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator Polska Akademia Rachunkowości S.A.
Opis

Program szkolenia

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - pojęcie i zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów
  • czynności zrównane i wyłączenia z WDT
  • moment powstania obowiązku podatkowego
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - magazyn konsygnacyjny
  • podstawa opodatkowania
  • zastosowanie stawki 0% VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
  • dokumentowanie WDT- dowody potwierdzające wywóz towaru poza granice Polski
  • rabaty i zaliczki w WDT
  • obowiązki ewidencyjne i rejestracyjne podatnika
  • deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - problemy sprawozdawcze
  • konsekwencje braku aktywności VIES kontrahenta zagranicznego oraz możliwości jego potwierdzenia
  • korygowanie WDT - brak dokumentów potwierdzających WDT pod kątem zastosowania stawki VAT
  • reklamacje, zwroty, niedobory, nadwyżki, naprawy towarów itp.
  • metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentów dających stawkę 0% VAT
  • wywóz próbek i prezentów o niewielkiej wartości
  • faktura korygująca w WDT
  • usługi związane bezpośrednio z WDT
  • przeliczanie waluty obcej
  • § 10 rozporządzenia Ministra w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - stawka 0 % podatku VAT
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a eksport towarów
 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
  • pojęcie wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • miejsce opodatkowania WNT
  • czynności zrównane i wyłączenia z WNT
  • WNT - magazyn konsygnacyjny
  • rozliczanie WNT - obowiązek podatkowy, kursy walut
  • podstawa opodatkowania WNT
  • zaliczka i rabaty w WNT oraz zasady korygowania WNT
  • reklamacje, zwroty, niedobory, nadwyżki, naprawy towarów itp.
  • stawki VAT w innych krajach UE - wpływ na WNT
  • nabycie środków trwałych od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT w UE
  • wywóz prezentów i próbek o niewielkiej wartości
  • usługi związane bezpośrednio z WNT - wpływ na podstawę opodatkowania
  • obowiązki dokumentacyjne - faktura wewnętrzna, faktura korygująca, nota korygująca
  • deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - problemy sprawozdawcze
 3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona
 4. Omówienie zmian w zakresie rozliczeń WDT i WNT obowiązujących w VAT od 01.12.2008r., 01.01.2009r. oraz 01.01.2010r.
 5. Omówienie ważniejszych zmian w podatku VAT obowiązujących od 01 stycznia 2010r.:
  • import usług,
  • nowe regulacje w zakresie miejsca świadczenia usług
  • nowe zasady składani deklaracji
  • nowe zasady ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej,
  • zmiana limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego
 6. Panel dyskusyjny

Czas trwania 6h lekcyjnych
Początek Dostępne terminy: 2010-05-06 - Katowice<hr>2010-06-28 - Kraków
Dane kontaktowe

Lokalizacja śląskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo