Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Szkolenia Prawo

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Zadania i rola komisji rewizyjnej
Tematyka Prawo
Tryb wykłady
Organizator Municipium
Opis

Opis szkolenia Na szkoleniu otrzymacie Państwo odpowiedzi na pytania:
 Jakie przedmioty podlegają kontroli przez komisję rewizyjną?
 Czego może dotyczyć kontrola i jak ją przeprowadzić?
 Jakie dokumenty w trakcie kontroli nie mogą być udostępnione komisji rewizyjnej?
 Jaka jest rola komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej i uchwalania budżetu gminy?


Poziom zaawansowania średnio zaawansowany
Program szkolenia Program:
1. Rodzaje i kryteria kontroli wykonywanej przez komisję rewizyjną
2. Zasady postępowania kontrolnego
 Legalności
 Obiektywizmu
 Gwarancji dla podmiotów kontrolowanych
3. Zasady o charakterze proceduralnym i organizacyjnym
 Planowanie kontroli
 Niezależność kontroli
 Pisemność postępowania kontrolnego
 Zasady przekazywania i wykorzystywania wyników kontroli
4. Tryb prowadzenia kontroli
 Wszczynanie i zawiadomienia
 Upoważnienia
 Przygotowanie programu kontroli
 Przeprowadzenie kontroli postępowania dowodowego
 Protokół kontroli
5. Dostęp radnych do informacji w procesie kontroli
 Uprawnienia radnych wynikające z ustaw
 Zasady dostępu
 Granice prawa do informacji
6. Procedura rozpatrywania przez rady skarg na burmistrza
 Przyjmowanie skarg
 Rozpatrywanie w komisji i na sesji
 Terminy
7. Kontrola wykonywana przez komisję rewizyjną
 Pozycja prawna komisji i zakres jej działalności
 Funkcja kontrolna opiniodawcza i mediacyjno-interwencyjna komisji rewizyjnej
 Opracowanie planu pracy komisji
 Regulamin pracy komisji
8. Kontrola wybranych podmiotów i zakres działania samorządu
9. Kontrola jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe)
 Kontrola instytucji kultury i placówek oświatowych
 Kontrola zakładów opieki zdrowotnej
 Kontrola zamówień publicznych
 Kontrola wykonania budżetu – procedura absolutoryjna
 Kontrola jednostek pomocniczych
 Postępowanie pokontrolne
 Przygotowanie wystąpienia pokontrolnego
 Przedstawienie radzie wyników kontroli
 Kontrola sprawdzająca
 Skarga kasacyjna urzędnika samorządowego

Hotel Hotel Novotel
Świadczenia dodatkowe przerwa kawowa oraz przerwa obiadowa w cenie szkolenia

Czas trwania do 2011-03-15
Początek 2011-03-15
Dane kontaktowe

Nazwisko Paulina Sierpińska
Telefon (022)2428322
Email p.sierpinska@municipium.com.pl

Lokalizacja pomorskie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo