Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu Zasady i praktyczne aspekty sporządzania inwentaryzacji w 2019 roku
Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Program szkolenia: I. Podstawowe informacje o inwentaryzacji1. Cel, istota i zasady inwentaryzacji.2. Odpowiedzialność za przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji.3. Instrukcja inwentaryzacyjna jako załącznik do polityki rachunkowości- wprowadzenie pojęcia "teren strzeżony".4. Pojęcie indywidualnej i łącznej odpowiedzialności materialnej.5. Zasady organizacji inwentaryzacji- opracowanie i wdrożenie instrukcji i zarządzeń inwentaryzacyjnych,- powołanie komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych i kontrolera spisowego,- dokumentacja inwentaryzacji i jej archiwizacja,- dopuszczalne uproszczenia czynności inwentaryzacyjnych.II. Terminy i metody inwentaryzacji1. Terminy inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów.2. Zasady inwentaryzacji drogą spisu z natury- inwentaryzacja aktywów trwałych,- inwentaryzacja zapasów,- inwentaryzacja inwestycji krótkoterminowych w tym środków pieniężnych.3. Potwierdzenie salda należności.4. Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami- składniki majątku objęte inwentaryzacją w drodze weryfikacji,- sposoby przeprowadzania weryfikacji,- udokumentowanie inwentaryzacji w drodze weryfikacji.III. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych1. Podstawowe informacje związane z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych.2. Wycena ujawnionych różnic.3. Sposób rozliczania niedoborów i nadwyżek.4. Kompensata niedoborów z nadwyżkami.IV. Czynności związane z zakończeniem inwentaryzacji dla celów bilansowychV. KonsultacjeMetodologia Szkolenie prowadzi: Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków oraz finansów publicznych.Certyfikat Certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania 1
Początek 2019-11-18
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckie
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo