Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Firma Szkolenia

WYSZUKAJ SZKOLENIE

Słowo:
Rodzaj:
Tematyka:
Lokalizacja:
Tryb tylko kursy e-learning
 

SZKOLENIA wg miast

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu ZWIĄZKI ZAWODOWE - zarządzanie relacją w świetle praktyki i możliwości prawnych
Tematyka Zarządzanie strategiczne
Tryb zamknięte
Organizator Profile Dialog sp. z o.o
Opis

Program
DZIEŃ PIERWSZY
Związki zawodowe w organizacji – Studium Przypadku
 Czym są związki zawodowe?
 Dlaczego powstaje związek?
 Kto zapisuje się do związku?
 Obszary działalności związków zawodowych, partycypacja.
Działalność związków zawodowych – Aspekt prawny
 Zasady tworzenia organizacji związkowych
 Rodzaje organizacji związkowych
 Struktury organizacji związkowych
 Kierunki rozwoju oraz ekspansji związków
Relacje pracodawca – związki zawodowe w świetle prawa pracy i praktyki w Polsce
 Ustawowe uprawnienia związków zawodowych i szczególna ochrona działaczy związkowych
 Obowiązki organizacyjne i majątkowe pracodawcy wobec związków zawodowych
 Uprawnienia związków zawodowych w zakresie indywidualnych stosunków pracy (decyzyjne, konsultacyjno-opiniodawcze)
 Uprawnienia związków zawodowych w zbiorowych stosunkach pracy (decyzyjne, współstanowiące, konsultacyjno-opiniodawcze, kontrolne)
 Układy zbiorowe pracy (rodzaje układów, strony, zakres, zawarcie, obowiązywanie)
 Procedury zwolnień grupowych
 Programy Dobrowolnych Odejść
 Zasady przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę w trybie art. (26)1 ustawy
o związkach zawodowych oraz art. (23)1 KP
 Pakiety socjalne vs. umowy społeczne
 Case – study
Metodologia Sporu zbiorowego – najlepsze praktyki przeciwdziałania nadużywania przywilejów
 Pojęcie, przedmiot, strony sporu zbiorowego
 Procedura rozwiązywania sporu zbiorowego
 Pikieta i akcja protestacyjna
 Strajk
DZIEŃ DRUGI
Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) – zakres uprawnień
 Organizacja SIP
 Zasady wyboru
 Uprawnienia
 Współdziałanie SIP z PIP
Rady Pracowników
 Zasady tworzenia i uprawnienia Rady Pracowników
 Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy
 Uprawnienia członków Rady Pracowników
 Sposób i tryb przekazania informacji
 Zasady przeprowadzania konsultacji
Strategia budowy relacji ze związkami zawodowymi
 Jak budować relacje i komunikację z pracownikami
w kontekście działań związku zawodowego?
 Elementy strategii
 Jaką strategię współdziałania ze związkami zawodowymi przyjąć?
 Konsekwencja i spójność działań w realizacji strategii – komunikacja, relacje, negocjacje
 Dyskusja na temat korporacyjnych wyznaczników strategii
Dylematy praktyki relacji ze związkami zawodowymi – ćwiczenia typu mini case-study odnoszące się do wyboru działania w określonych uwarunkowaniach prawnych
Cel
CEL PROJEKTU:
zrozumienie roli pracodawcy w relacjach ze związkami zawodowymi,
usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawnych regulacji w zbiorowych stosunkach pracy,
wzmocnienie kompetencji kadry menedżerskiej oraz szefów pionu HR niezbędnych w budowaniu właściwych relacji ze związkami zawodowymi,
zapoznanie ze zmianami kodeksu pracy

PO SZKOLENIU UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI:
umiejętnie stosować przepisy prawa w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy oraz uprawnień organizacji związkowych;
rozróżnić prawa i obowiązki pracodawcy względem związków zawodowych;
zrozumieć cel, interesy i metody działania związków zawodowych;
minimalizować praktyki nadużywania przywilejów przez organizacje związkowe;
stosować procedury w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
Uczestnicy
Zajęcia nastawione są na rozszerzenie praktycznej wiedzy oraz doskonalenie konkretnych umiejętności przydatnych w codziennym działaniu. Umożliwiają też zarządzanie relacją pracodawcy z organizacjami związkowymi spójnej z polityką firmy, którą reprezentują.
Autorski program szkolenia oparty jest na case study, orzecznictwie oraz praktyce ekspertów.

Czas trwania 0 godzin czyli 0 dni
Początek None
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo