Wzór dokumentu : CIT-8/O (8)

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 25/10/2016
Kategoria dokumentu: Formularze CIT obowiązujące w 2012, 2013, 2014 i 2015 r.
Tytuł dokumentu: CIT-8/O (8)
Opis: Formularz do rozliczenia za 2011, 2012, 2013 i 2014 r. Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Dz.U. 2011 Nr 265, poz. 1575 (załącznik 10)
Liczba stron: 3
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails 500 Wewnętrzny błąd serwera

Serwer napotkał niespodziewane trudności, które uniemożliwiły zrealizowanie żądania.

500 Wewnętrzny błąd serwera.