Wzór dokumentu : Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna)

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 28/09/2016
Kategoria dokumentu: Kategoria główna
Tytuł dokumentu: Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna)
Liczba stron: 1
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails ERROR: The requested URL could not be retrieved

ERROR

The requested URL could not be retrieved


The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://webapi.iform.pl/xmlrpc.php

Connection to 185.38.248.229 failed.

The system returned: (111) Connection refused

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is root.