Wzór dokumentu : Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 17:52:17
Kategoria dokumentu: Prawne
Tytuł dokumentu: Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
Liczba stron: 1
Format pliku: xls   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails ERROR: The requested URL could not be retrieved

ERROR

The requested URL could not be retrieved


While trying to retrieve the URL: http://webapi.iform.pl/xmlrpc.php

The following error was encountered:

The system returned:

    (111) Connection refused

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is root.


Generated Mon, 26 Sep 2016 14:10:03 GMT by w3cache.adm.wp-sa.pl (squid/2.5.STABLE14)