Wzór dokumentu : Oświadczenie członka rodziny o dochodzie...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 04/09/2015
Kategoria dokumentu: Świadczenia rodzinne
Tytuł dokumentu: Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Opis: Formularz obowiązujący z dniem 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 298, poz. 1770 (załącznik 4)
Liczba stron: 3
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się wykonać metody productDetails