Wzór dokumentu : Podanie o rozłożenie opłaty wieczystej za...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 17:46:40
Kategoria dokumentu: Budowlane
Tytuł dokumentu: Podanie o rozłożenie opłaty wieczystej za użytkowanie gruntu
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails ERROR: The requested URL could not be retrieved

ERROR

The requested URL could not be retrieved


The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://webapi.iform.pl/xmlrpc.php

Connection to 185.38.248.229 failed.

The system returned: (111) Connection refused

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is root.