Wzór dokumentu : Sprawozdanie kwartalne podmiotu...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 04/09/2015
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Środowiska
Tytuł dokumentu: Sprawozdanie kwartalne podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Opis: Dz.U. 2012, poz. 630 (załącznik 2)
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się wykonać metody productDetails