Wzór dokumentu : Sprawozdanie roczne wójta, burmistrza lub...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 05/09/2015
Kategoria dokumentu: Odpady
Tytuł dokumentu: Sprawozdanie roczne wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Opis: Dz.U. 2012, poz. 630 (załącznik 3)
Liczba stron: 5
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się wykonać metody productDetails