wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Umowy Usługi

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Usługi"

Kontrakt menedżerski Kontrakt menedżerski
Pismo w sprawie aneksu do umowy najmu Pismo w sprawie aneksu do umowy najmu
Potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu Potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu
Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń (leasing) Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń (leasing)
Propozycja zawarcia umowy najmu Propozycja zawarcia umowy najmu
Przedwstępna umowa najmu lokalu mieszkalnego Przedwstępna umowa najmu lokalu mieszkalnego
Przedwstępna umowa najmu lokalu usługowego Przedwstępna umowa najmu lokalu usługowego
Przykładowa umowa  franchisingu Przykładowa umowa franchisingu
Ugoda do umowy przechowania Ugoda do umowy przechowania
Umowa agencyjna Umowa agencyjna
Umowa agencyjna typu "agent- pełnomocnik" Umowa agencyjna typu "agent- pełnomocnik"
Umowa agencyjna typu "agent-pośrednik" Umowa agencyjna typu "agent-pośrednik"
Umowa doradztwa prawnego Umowa doradztwa prawnego
Umowa dzierżawy Umowa dzierżawy
Umowa dzierżawy kiosków gastronomicznych Umowa dzierżawy kiosków gastronomicznych
Umowa dzierżawy samochodu Umowa dzierżawy samochodu
Umowa dzierżawy samochodu ciężarowego Umowa dzierżawy samochodu ciężarowego
Umowa dzierżawy urządzenia Umowa dzierżawy urządzenia
Umowa Franchisingowa Umowa Franchisingowa
Umowa komisu Umowa komisu
Umowa Konsorcjum Umowa Konsorcjum
Umowa leasingu Umowa leasingu
Umowa najmu Umowa najmu
Umowa najmu dotycząca lokalu w budynku Umowa najmu dotycząca lokalu w budynku
Umowa najmu i dzierżawy Umowa najmu i dzierżawy
Umowa najmu mieszkania Umowa najmu mieszkania
Umowa najmu nieruchomości Umowa najmu nieruchomości
Umowa najmu nieruchomości lub jej części na cele użytkowe Umowa najmu nieruchomości lub jej części na cele użytkowe
Umowa najmu stanowiska garażowego Umowa najmu stanowiska garażowego
Umowa najmu urządzenia Umowa najmu urządzenia
Umowa o organizację usług przewozowych (za granicę) Umowa o organizację usług przewozowych (za granicę)
Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego
Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego
Umowa o pracę Umowa o pracę
Umowa o pracę nakładczą Umowa o pracę nakładczą
Umowa o prowadzenie przychodów i rozliczeń z podatku VAT Umowa o prowadzenie przychodów i rozliczeń z podatku VAT
Umowa o realizację filmu reklamowego Umowa o realizację filmu reklamowego
Umowa o realizację projektu wynalazczego Umowa o realizację projektu wynalazczego
Umowa o roboty budowlane Umowa o roboty budowlane
Umowa o stworzenie sklepu internetowego Umowa o stworzenie sklepu internetowego
Umowa o świadczenie usług cateringowych Umowa o świadczenie usług cateringowych
Umowa o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania Umowa o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania
Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży
Umowa o świadczenie usług z zakresu księgowości Umowa o świadczenie usług z zakresu księgowości
Umowa o uczestniczenie w realizacji projektu wynalazczego Umowa o uczestniczenie w realizacji projektu wynalazczego
Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej
Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
Umowa o wykonanie prac projektowych Umowa o wykonanie prac projektowych
Umowa o wykonanie projektu wynalazczego Umowa o wykonanie projektu wynalazczego
Umowa o wykonanie remontów i konserwacji Umowa o wykonanie remontów i konserwacji
Umowa o wykonanie strony WWW Umowa o wykonanie strony WWW
Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
Umowa odbierania odpadów komunalnych Umowa odbierania odpadów komunalnych
Umowa Partnerska Umowa Partnerska
Umowa podnajmu części lokalu użytkowego Umowa podnajmu części lokalu użytkowego
Umowa podnajmu lokalu Umowa podnajmu lokalu
Umowa poręczenia Umowa poręczenia
Umowa pośrednictwa najmu nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Umowa pośrednictwa najmu nieruchomości przez Agencję Nieruchomości
Umowa przechowania Umowa przechowania
Umowa przechowania, Depozyt nieprawidłowy (art. 845 k.c.) Umowa przechowania, Depozyt nieprawidłowy (art. 845 k.c.)
Umowa przelewu wierzytelności Umowa przelewu wierzytelności
Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
Umowa serwisowa Umowa serwisowa
Umowa składu i świadczenia usług składowych Umowa składu i świadczenia usług składowych
Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji) Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji)
Umowa stałego zlecenia i zarządu majątkiem Umowa stałego zlecenia i zarządu majątkiem
Umowa sublicencyjna o stosowanie wynalazku (wzoru użytkowego) Umowa sublicencyjna o stosowanie wynalazku (wzoru użytkowego)
Umowa użyczenia samochodu ciężarowego Umowa użyczenia samochodu ciężarowego
Umowa użyczenia samochodu osobowego Umowa użyczenia samochodu osobowego
Umowa użytkowania Umowa użytkowania
Umowa użytkowania nieprawidłowego Umowa użytkowania nieprawidłowego
Umowa z architektem wnętrz Umowa z architektem wnętrz
Umowa z rzeczoznawcą Umowa z rzeczoznawcą
Umowę o dostawę i instalację sprzętu komputerowego Umowę o dostawę i instalację sprzętu komputerowego
Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu
Wniosek o zawarcie umowy agencyjnej (Karta agenta) Wniosek o zawarcie umowy agencyjnej (Karta agenta)
Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl
"Konstytucja powinna chronić firmy rodzinne" "Konstytucja powinna chronić firmy rodzinne"
Z badań przeprowadzonych w 2016 r. przez Fundację Firmy Rodzinne wynika, że 43 proc. polskich konsumentów byłoby skłonnych zapłacić więcej za produkt z tego typu przedsiębiorstwa, ale nie wie, gdzie ich szukać.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Dwie trzecie firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników Dwie trzecie firm ma problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników
Tylko co druga firma monitoruje efektywność procesu rekrutacji, a mniej niż 40 proc. sprawdza trafność wyboru. Zmiana podejścia do procesu zatrudniania może pomóc pracodawcom obniżyć wydatki, które trafiają na ten cel. Skuteczna rekrutacja wraz ze zmieniającym się na korzyść pracownika rynkiem pracy będą coraz poważniejszym wyzwaniem. Dziś traktuje ją tak 70 proc. HR-owców.