Wzór dokumentu : Wniosek o udzielenie informacji lub...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 27/03/2017
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Sprawiedliwości
Tytuł dokumentu: Wniosek o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w areszcie śledczym lub zakładzie karnym
Opis:

Dz.U. 2010 Nr 143, poz. 965

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails 404 Nie znaleziono

Serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości

404 Nie znaleziono.