Wzór dokumentu : Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2007-03-09 15:15:10
Kategoria dokumentu: BHP
Tytuł dokumentu: Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy (z pracy)
Liczba stron: 1
Format pliku: doc   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails ERROR: The requested URL could not be retrieved

ERROR

The requested URL could not be retrieved


While trying to retrieve the URL: http://webapi.iform.pl/xmlrpc.php

The following error was encountered:

The system returned:

    (111) Connection refused

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is root.


Generated Sun, 25 Sep 2016 14:15:20 GMT by w3cache.adm.wp-sa.pl (squid/2.5.STABLE14)